Search form

06.06.2018

Drukāt

Liepāja realizēs jaunu projektu!

Photo

2018. gada 24. aprīlī noslēgts biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” un Liepājas pilsētas pašvaldības līgums Nr. 1485/2.2.29.1./21 par projekta “Lai staro dzīvesprieks mūsu Liepājā!” ieviešanu.


Projekta realizācija notiek Liepājā no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 30. decembrim LNS Liepājas reģionālās biedrības telpās 1905. gada ielā 35.

Projekta mērķis – ar dažādām aktivitātēm sekmēt 45 Liepājas pilsētā dzīvojošo nedzirdīgo dzīves kvalitāti.

Projektā iekļautās aktivitātes balstās uz LNS Liepājas reģionālās biedrības biedru vēlmi pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabot savas ikdienas dzīves kvalitāti kultūras, izglītojošās, radošās pašizpausmes un citās jomās.

Projekta ietvaros notiks nedzirdīgo cilvēku aktīva līdzdalība radošās nodarbībās, prasmju un zināšanu tālākā vairošanā ar ciešāku iekļaušanos sabiedriskajos procesos, sekmējot nedzirdīgo kopienas aktivitātes savā pilsētā.

Paredzētas šādas nodarbības: radošā studija “Latvju senču ēdieni”, rokdarbu nodarbības “Liepājnieku čaklās rokas!”, tīklošanas pasākums ar labās prakses un pieredzes apmaiņu Valmierā, dalība nedzirdīgo pašdarbības festivālā utt. Liepājas RB biedri laipni aicināti piedalīties. Sekojiet projekta jaunumiem LNS mājaslapā un LNS sociālajā profilā www.facebook.com. Lai veicas!

Projekta ietvaros informatīvo, metodisko un organizatorisko atbalstu nodrošinās sadarbības partneris SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”.

Projekta vadību nodrošinās projekta darba grupa: projekta vadītāja G. Paņko, vadītājas asistente K. Pavlova, grāmatvede I. Roķe.

Projekts nodrošinās nedzirdīgajiem cilvēkiem brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu paplašināšanu un dažādošanu, jaunu prasmju iegūšanu un esošo iemaņu pilnveidi, sekmēs sabiedrības saliedētību un informētību par nedzirdīgo kopienu. Projekta laikā iegūtās zināšanas nedzirdīgie cilvēki varēs izmantot gan ikdienā, gan turpmākajās sabiedriskajās aktivitātēs biedrībā un pilsētas dzīvē.

Esiet kopā ar mums!

Projektu “Lai starp dzīvesprieks mūsu Liepājā!” finansē Liepājas pilsētas pašvaldība un līdzfinansē LNS sadarbības partneris SIA “LNS Rehabilitācijas centrs”.

 

Rakstu sagatavoja: Karīna Pavlova, projekta publicitātes un informācijas pasākumu ieviešanas vadītāja.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas