Search form

05.06.2013

Drukāt

Var pieteikties uz Vislatvijas konferenci

Photo

LNS projektā „Attīstības vektors” tuvojas lielākais pasākums – 4. ak­tivitāte: konference „NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas”.
Tā notiks 7. augustā k/c „Rītaus­ma”, no pl. 10.

Uzmanību! Aicināti pieteikties dalī­bai visi aktīvie un spriestspējīgie LNS un LNJO biedri! Konferencē būs lekci­jas – prezentācijas, otrajā daļā visi 100 dalībnieki sadalīsies 4 darba grupās, lai izstrādātu LNS situācijas novērtējumu un problēmu risinājumus. Var pieteikties arī no citām NVO.
 
Ceļanauda uz konferenci netiks at­maksāta, bet būs kafijas pauzes un pus­dienas.
 
Aizpildiet pieteikuma anketas un sū­tiet uz e pastu: [email protected]. Papīra formātā to var nogādāt arī bied­rības vadītājam vai Annai Šulcei Elvīras ielā 19, 2. stāvā 6. kabinetā. Anketa būs pieejama LNS mājaslapas Jaunumos un pie biedrību vadītājiem.
 
 
Materiālu sagatavoja: laikraksts "Kopsolī"


92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par tā saturu atbild LNS laikraksta „Kopsolī”galvenā redaktore Ilze Kopmane.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas