Search form

16.07.2013

Drukāt

Vēl var pieteikties līdzdalībai Vislatvijas konferencē

Photo

Līdz 2013. gada 31. jūlijam turpinās pieteikumu pieņemšana KONFERENCEI „NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas”


Cienījamie kolēģi!
 
Līdz 2013. gada 31.jūlijam turpinās pieteikumu pieņemšana  KONFERENCEI  „NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas”. Konferencei var pieteikties LNS biedri un darbinieki, LNJO biedri un darbinieki, kā arī citu nevalstisko organizāciju biedri un darbinieki, un pašvaldību, valsts struktūru pārstāvji.
 
Konference notiks 2013. gada 7. augustā Rīgā, Kandavas ielā 27, LNS kultūras centrā „Rītausma”.
 
Dalībnieku reģistrācijas sākums pl.10, konferences sākums pl. 11.
 
Konferences tematika ietver šādus jautājumus:
· NVO darbība – darbs sabiedrības labā;
· Labās prakses piemēri NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos;
· Valsts un pašvaldību sadarbība ar nevalstisko sektoru;
· Informācija – iespēju brīvība;
· ES finansējuma piesaiste – no idejas līdz inovatīvam risinājumam.
 
Konferencē plānoti ziņojumi, diskusijas un darbs grupās. 
 
Konference notiek ESF līdzfinansētā LNS projekta „Attīstības vektors”, ID 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/173, ietvaros un dalība tajā ir bez maksas. Konferences dalībniekiem tiek nodrošinātas pusdienas, citus izdevumus sedz paši dalībnieki.

 
Projekta vadītāja A.Sannikova
 
92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
 
 
Pieteikuma anketa

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas