Search form

12.08.2013

Drukāt

Konference kā kongresa ģenerālmēģinājums (video)

Photo

 

Projektā „Attīstības vektors”  7. augustā notika lielākais projekta pasākums – konference, kurā piedalījās simt dalībnieku no visas Latvijas. Ieradās arī vairāku citu nevalstisko organizāciju pārstāvji – vieslektori no SRC Marta, Apeirona, Latvijas Samariešu apvienības.


Galvenās aplūkotās  tēmas bija   virzītas uz LNS turpmāko  attīstību. Konferencē tika demonstrētas prezentācijas, kuras īpaši interesantas padarīja tas, ka tās bija mūsu pašu cilvēku veidotas. Pirmkārt, tāda bija par pašu projektu kā izaicinājumu, kas sniedzis jaunas iespējas (Aija Sannikova).
 
Izcila prezentācija – pārskats par LNS labās prakses piemēriem  un problēmām, kas vēl jārisina (Arnolds Pavlins), vēl dažādas tēmas saistoši risināja LNS darbinieki Ilona Liniņa, Sandra Gerenovska, Māra Lasmane un Zigmārs Ungurs.
 
Neapšaubāms ieguvums bija arī uzaicināto citu NVO pārstāvju prezentāciju skaidrojumi ar uzskatāmiem piemēriem par viņu organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanā un ietekmēšanā dažādos līmeņos, ieskaitot Ministru Kabinetu.  
 
Konferences otrajā daļā visi klātesošie izveidoja četru tematisko  sekciju darba grupas un lika prātus kopā, lai  piedāvātu savus risinājumus LNS tālākajai attīstībai.
 
Uzmanību! Visi prezentāciju un sekciju darba pārskati tiks ievietoti LNS mājaslapas attiecīgā projekta sadaļā.
 
Paskatīsimies, kā  notika šī konference!

 
Materiālu sagatavoja: laikraksts "Kopsolī"
 

92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par tā saturu atbild LNS laikraksta „Kopsolī” galvenā redaktore Ilze Kopmane.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas