Search form

26.08.2013

Drukāt

Jūsu uzmanībai piedāvātas interesantas prezentācijas – ieskatieties!

Photo


 

 

 

Ir iespēja iepazīties ar projekta „Attīstības vektors” noslēguma konferences prezentācijām par šādām tēmām:
 

1. Aija Sannikova, projekta vadītāja: Projekts „Attīstības vektors” – jauns izaicinājums un iespējas – skatīt šeit

2. Sandra Gerenovska, LNS viceprezidente:  ES finansējuma piesaiste – no idejas līdz inovatīvam risinājumam) – skatīt šeit

3. Māra Lasmane, LNS Rīgas biedrība: NVO darbība kā darbs sabiedrības labā  (LNS reģionālo biedrību un grupu darbība) – skatīt šeit

4. Zigmārs Ungurs, LNS Informācijas centrs: Informācija – iespēju brīvība – skatīt šeit

5. Ilona Liniņa, LNS Rehabilitācijas centra Zīmju valodas nodaļa: Zīmju valodas loma informācijas pieejamībā (Vizuālā valoda) – skatīt šeit

6. Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienība: Kā realizējas idejas? (Sabiedrības un publiskās pārvaldes sabiedrība – tiesiskais ietvars, iespējas un izaicinājumi) – skatīt šeit

7. Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons: Pieredze līdzdalībai lēmumu pieņemšanā – skatīt šeit

Prezentācijas ievietotas LNS mājaslapas divās sadaļās –  Prezentācijas un Projekti.
 
 
 
Materiālu sagatavoja: laikraksts "Kopsolī" 
 

92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par tā saturu atbild LNS laikraksta „Kopsolī” galvenā redaktore Ilze Kopmane.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas