Search form

09.09.2013

Drukāt

LNS biedru zināšanai – Vislatvijas konferences „NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas” sekciju darba pārskati

Photo


LNS mājaslapā un laikrakstā „Kopsolī” jūs jau esat iepazīstināti ar vispārējo informāciju par ESF finansētā LNS projekta „Attīstības vektors” norisi un konkrēti arī ar tā  ietvaros notikušo noslēguma konferenci Latvijas mērogā. Šeit piedāvājam iespēju iepazīties ar konferences gaitā izstrādātajiem 4 sekciju darba grupu secinājumiem un priekšlikumiem LNS turpmākajai darbībai!
 
Pārskati par konferences sekciju darbu:
1. „Informācija mūsdienu sabiedrībā” – skat. šeit
2. „Reģionālo nevalstisko organizāciju loma lēmumu pieņemšanā” („LNS, reģionālo biedrību un to grupu darbība”) – skat. šeit
3. „Attīstība kā projekts”– skat. šeit
4. „Informācija – komunikācija – darbība” („Vizuālā valoda”) – skat. šeit
 
92,04% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
 
Materiālu pārskatu apkopojumu sagatavoja: laikraksts „Kopsolī”

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas