Search form

29.07.2013

Drukāt

„Attīstības vektors” vērsts uz zināšanu pilnveidošanu (video)

Photo

Līdz 30. septembrim notiek Eiropas Sociālā fonda finansētā LNS projekta „Attīstības vektors” realizācija. Dažādās aktivitātēs darbojoties, LNS un LNJO biedrību darbinieki un citi LNS biedri Rīgā un reģionālajās biedrībās pilnveidojuši gan savas teorētiskās zināšanas, gan prasmes to pielietošanā dažādās jomās


Viņi atzīst, ka sevišķi vērtīgas ir iegūtās zināšanas projektu gatavošanā, pieredzes un piemēru apgūšana  diskusijās par līdzdalību un iespēju ietekmēt sabiedriski svarīgus jautājumus. Īpašs notikums šai ziņā ir 7. augustā gaidāmā Vislatvijas konference, kurā varēs uzzināt par citu nevalstisko organizāciju veikumu un sadarbību ar valsts iestādēm un pašvaldībām.  Uz konferenci vēl var pieteikties ikviens interesents ( skat. atsevišķi paziņojumu un pieteikuma anketu).
 
 Par saviem iespaidiem, projekta norisēs piedaloties, stāsta tā dalībniece Sandra Gutāne:

 
 
Par šo projektu Attīstības vektors, tā piedāvājumiem un iespējām uzzināju LNS mājaslapā un tūlīt nopriecājos, ka varēšu apmeklēt ES līdzfinansējuma  3 mēnešu projekta sagatavošanas kursus.
 
Es jau labu laiku  interesējos par šāda veida kursiem. Un tagad, pateicoties projekta vadītājai Aijai Sannikovai un LNS vadībai, mums bija radīta iespēja apmeklēt šo apmācību nodarbības. Par to esmu ļoti pateicīga!
 
Projektā „Attīstības vektors” nolēmu iesaistīties, lai sevi pilnveidotu, attīstītu un apgūtu padziļinātu prasmi sagatavot projektu.
Projekta sagatavošanas kursus apmeklēju kārtīgi un apguvu teorētisko un praktisko daļu. Iegūtās zināšanas noteikti izmantošu tālāk – reāli dzīvē.
 
Lai izprastu un labi apgūtu projektu sagatavošanu, vispirms vēlams līdzdarboties kādā projektā, lai kļūtu skaidrs, kā norit projekts.
 
Paldies projekta vadītājai Aijai Sannikovai par izsmeļošajām nodarbībām un labi sagatavotiem materiāliem,  arī tulkam Ārijai Mednei paldies.
 
Tuvākajā laikā plānoju piedalīties LNS konferencē, kas notiks 7.augustā.
 
Piedalīšos sekcijas darbā par LNS reģionālajām biedrībām un to grupām.
 
Šai konferencē noteikti būs interesanti  iepazīties arī ar  šī pasākuma gaitā izstrādātiem darba grupu secinājumiem un priekšlikumiem. Tiksimies tur!”
 
Sekojiet informācijai par  aktivitātēm, LNS mājaslapas sadaļā Projekti/Attīstības vektors un laikrakstā Kopsolī.
 
 
Materiālu sagatavoja: laikraksts "Kopsolī" 
 

92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par tā saturu atbild LNS laikraksta „Kopsolī” galvenā redaktore Ilze Kopmane.

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas