Search form

20.09.2013

Drukāt

Beidzas LNS projekts „Attīstības vektors”: uzdevumi izpildīti, mērķi sasniegti

Photo

30. septembrī beidzas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā LNS projekta „Attīstības vektors” realizācija.


 
Tā mērķis bija veicināt 2 nevalstisko organizāciju – Latvijas Nedzirdīgo savienības un Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācijas aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā, ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
 
Dažādās aktivitātēs bija iesaistīti dažāda dzimuma un vecuma  310 darbinieki un biedri Rīgā un reģionālajās biedrībās.
 
Projekta ietvaros izveidots metodiskais palīglīdzeklis (videomateriāls) zīmju valodā par  projektu sagatavošanu un to realizāciju, kā arī 13 dalībniekiem notika apmācības   Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu  piesaistē, gatavojot projektus.
 
 Vairāki nozīmīgi pasākumi notika par NVO līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā un to realizācijā, kā arī par finanšu  piesaisti no ES un ārvalstu palīdzības fondiem: paneļdiskusija,  semināri 9 Latvijas pilsētās un noslēgumā – Vislatvijas konference „NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā – labās prakses piemēri un iespējas”.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 24 999.98 latu.
 
Plaša informācija par visām minētajām aktivitātēm, to saturu un rezultātiem lasāma LNS mājaslapas sadaļā Projekti/Attīstības vektors un laikraksta Kopsolī 2013. gada numuros. Lūk, projekta darbinieku domas par paveikto:
 
Ilona Liniņa  (kopsavilkums):  Šajā projektā konferencē prezentēju tēmu par vizuālo valodu. Tā man bija pirmā reize arī tajā ziņā, ka vadīju savu darba grupu. Nedzirdīgo dzīvē šis projekts ir ļoti svarīgs, un tas arī man deva iespēju parādīt savu varēšanu.
 
Sandra Gerenovska  (kopsavilkums):  Projektā vadīju 3. un 4. aktivitāti – reģionālo semināru norisi un konferences darba grupu par ES līdzekļu piesaisti. Aktivitāšu ietvaros vienojāmies ar citām NVO un pašvaldībām par tālāko sadarbību.
 
 
Materiālu sagatavoja: laikraksts "Kopsolī" 
 

92,04% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par tā saturu atbild LNS laikraksta „Kopsolī” galvenā redaktore Ilze Kopmane.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas