Search form

21.01.2013

Drukāt

Projekts „Attīstības vektors” realizācijā

Photo

Jau decembrī sākusies LNS projekta „Attīstības vektors” konkrēto aktivitāšu īstenošana.


Kā pirmā darbu uzsākusi grupa, kas gatavo palīglīdzekli – videomateriālu zīmju valodā par finanšu piesaistīšanu no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu avotiem (projekta 2.2. aktivitāte), sagatavojot projektus konkursiem, kā arī pēc tam tos realizējot.
 
Pašlaik tiek vāktas, apkopotas un analizētas iespējamās galvenās tēmas, kas jāatspoguļo šajā metodiskajā materiālā. Grupas vadītāja Lilita Janševska atzīst, ka grupai šis ir atbildīgs uzdevums,  jauns izaicinājums un paredzams sarežģīts darbs.
 
 „Projektos lietotā terminoloģija nav viegla un ierasta nedzirdīgo mērķauditorijai, kurai būs jāsastopas ar daudziem  jauniem vārdiem,  jāapgūst to jēdzieniskais saturs un nozīme, tāpēc mūsu uzdevums tagad  tiem piemeklēt piemērotus apzīmējumus atbilstoši latviešu zīmju valodas normām.
 
Liela nozīme ir arī tam, ka LNS jau realizējusi daudzus projektus, pie tam to realizācijas darbā iesaistīti arī daudzi nedzirdīgie speciālisti, kas jau, dabiski, apguvuši projektu darba specifiku. Grupa, veidojot šī  sava izdevuma struktūru, īpaši balstās uz projektu „Klusuma pasaule” un „LNS – otrās mājas 2” piemēriem. Tie sniedz saprotamu, skaidru priekšstatu par to, kā varbūtējos  projektos jāraksturo situācija,  jāizvirza  un jāiestrādā problēmas, jāparāda  risinājumu iespējas, galarezultāti un to ilgtspēja.”
 
Palīgmateriāls zīmju valodā tiks sagatavots līdz šī gada 31. martam DVD formātā (ierakstīts diskā), un to ievietos arī internetā. L. Janševska skaidro: „Palīgmateriāls domāts nedzirdīgajiem speciālistiem, kuri nākotnē paši varētu gatavot projektus un veikt to realizācijas vadību. Tāpēc visi skaidrojumi būs tikai zīmju valodā, bez teksta, atšķirībā no līdz šim veidotajām tematiskajām vārdnīcām.”
 
Grupā strādā darbinieki ar lielu pieredzi dažādu izdevumu zīmju valodā veidošanā: Lilita Janševska – vadītāja; Ilona Liniņa un Agita Intsone – modeles; Kristīne Janševska – konsultante; Juris Grundulis – tehniskais speciālists.
 
Beigusies arī pieteikšanās uz apmācību praktikumu finansu piesaistē (projekta 2.1. aktivitāte)  projektu gatavošanā un to vadīšanā. No februāra līdz aprīlim apmācību grupas  dalībniekiem 10 cilvēku sastāvā notiks nodarbības – kopā 72 stundu apmērā. Pašlaik tiek detalizēti plānots nodarbību saturs un norises laiks.
 

92,04% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
           Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
 
Informāciju sagatavoja: Ilze Kopmane, laikraksta "Kopsolī" galvenā redaktore

 

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas