Search form

„Attīstības vektors”

Photo
Photo
Photo
Photo

Projekts „Attīstības vektors” realizācijā

21.01.2013

Jau decembrī sākusies LNS projekta „Attīstības vektors” konkrēto aktivitāšu īstenošana.

Photo
Photo
Photo

Sākusies pieteikumu pieņemšana apmācībām LNS un LNJO biedriem un darbiniekiem projektu sagatavošanā un vadībā

26.11.2012

Projekta komanda atgādina, ka ESF LNS projekta „Attīstības vektors” ietvaroslīdz 2012. gada 20. decembrim visi LNS un LNJO biedri un darbinieki var pieteikties apmācībām ES projektu sagatavošanā un vadībā.

Photo

Sācies jauns LNS ESF projekts „Attīstības vektors”

02.11.2012

2012. gada 1. novembrī sācies jauns Latvijas Nedzirdīgo savienības Eiropas Sociālā fonda projekts „Attīstības vektors” (ID 1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/173).

Projekta „Attīstības vektors” mērķis ir veicināt 2 nevalstisko organizāciju – biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) un biedrības „Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizācija” (LNJO) aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, stiprinot 310 mērķgrupas dalībnieku informatīvo kapacitāti un prasmes.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas