Search form

12.05.2015

Drukāt

Diskusiju sesija „Nedzirdīga persona ES darba tirgū”


1.diena, 2015. gada 14. maijs

Darbnīca „Nodarbinātība un pārvietošanās brīvība”
Norises vieta: Elizabetes iela 55, Rīga, viesnīca Radisson Blu Latvija
Darba valoda: starptautiskās zīmes
Moderators: Dr. Markku Jokinens, Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) prezidents

13.00 - 14.00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, neformālās diskusijas interešu grupās
14.00 - 15.30 Darbnīca „Nodarbinātība un pārvietošanās brīvība” – problēmaspekti
15.30 - 16.00 Kafijas pauze
16.00 - 17.00 Darbnīca „Nodarbinātība un pārvietošanās brīvība”– problēmaspekti

2.diena, 2015. gada 15. maijs

Seminārs „Nedzirdīgo personu nodarbinātība nākotnē. Pieejas, rīcība, soļi”
Norises vieta: Elizabetes iela 55, Rīga, viesnīca Radisson Blu Latvija
Darba valodas: latviešu zīmju valoda, starptautiskās zīmes, latviešu un angļu sarunvaloda
Semināra moto: Nedzirdīga persona ES darba tirgū - vienlīdzīgas tiesības uz nodarbinātību Eiropā

08.30 - 9.00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija
09.00 - 9.30 Semināra atklāšana 
                    Edgars Vorslovs, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents 
                    Aija Barča, Saeimas deputāte, Sociālo un darba lietu komisijas 
                    priekšsēdētāja 
                    Uldis Augulis, Labklājības ministrs
9.30 - 10.00 Eiropas parlamenta deputātu uzruna
                     Adams Kosa un Helga Stīvens, Eiropas parlamenta deputāti, Invaliditātes 
                     sadarbības grupas līdzpriekšsēdētāji
10.00 - 10.30 Iekļaujoša nodarbinātība cilvēkiem ar invaliditāti
                       Aija Barča, Saeimas deputāte, Sociālo un darba lietu komisijas 
                       priekšsēdētāja
10.30 - 11.00 Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība caur iekļaušanu 
                      Tanja Tsiora, Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un 
                      iekļautības ģenerāldirektorāts, Personu ar invaliditāti tiesību 
                      nodaļa, palīgs politikas lietās
11.00 - 11.30 Kafijas pauze
11.30 - 12.00 ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām
                      Kolins Alens, Pasaules Nedzirdīgo federācijas prezidents
12.00 - 12.30 Bezdarbnieku ar invaliditāti integrācijas darba tirgū pasākumu pieredze 
                      Latvijā
                      Solveiga Kabaka, Nodarbinātības valsts aģentūra, Nodarbinātības 
                      pasākumu nodaļas vadītāja
12.30 - 13.00 Elastdrošība un aizsardzība cilvēkiem ar invaliditāti darba tirgū 
                       Gunta Anča, Eiropas invaliditātes foruma viceprezidente, Cilvēku ar 
                       īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO prezidente
13.00 - 13.30 Diskusija, jautājumu un atbilžu rīta sesija
13.30 - 15.00 Pusdienas
13.30 - 14.00 Preses konference
15.00 - 15.30 Nedzirdīgo jauniešu darba iespējas Latvijā
                      Ivars Kalniņš, Latvijas Nedzirdīgo savienības valdes loceklis
15.30 - 16.00 Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām izpilde un nodarbinātība
                      Marks Veltlijs, Eiropas Nedzirdīgo savienības izpilddirektors
                      Petra Soderkvista, Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) politikas
                      referente
16.00 - 16.30 Diskusija, jautājumu un atbilžu pēcpusdienas sesija
16.30 - 17.00 Kafijas pauze
17.00 - 17.30 Diskusija, jautājumu un atbilžu pēcpusdienas sesija
17.30 - 18.00 Kopsavilkums un secinājumi
                      Dr. Markku Jokinens, Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) prezidents
                      Edgars Vorslovs, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
18.00 Semināra noslēgums

3. diena, 2015. gada 16. maijs

Diskusiju sesija „Nedzirdīgu personu nodarbinātība nākotnē. Pieejas, rīcība, soļi”
Darba valoda: latviešu zīmju valoda

10.00 – 12.00 Dienas sesija
                       Individuālas tikšanās, darba grupu tikšanās, e-sesija, konsultācijas
                       Norises vieta: individuāli (Elvīras iela 19, Rīga; Kandavas iela 27, Rīga)
Brīvais laiks
                       Vakara sesijas moderators: Edgars Vorslovs, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
16.00 – 18.00 Vakara sesijas dalībnieku ierašanās, reģistrācija, neformālās diskusijas (Kandavas iela 27, Rīga), kafijas
                       pauze
18.00 – 19.00 Vakara sesija, 1.daļa - kompetenču grupu prezentācijas, brīvais 
                       mikrofons, priekšlikumi
19.00 – 20.00 Pusdienas, Latvijas Nedzirdīgo savienības pašdarbības kolektīvu 
                       uzstāšanās
20.00 – 21.30 Vakara sesija, 2.daļa - secinājumi, rezolūcijas projekts
21.30 – 22.00 Kafijas pauze, noslēgums
 

 

Biedrības „ Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekts „Aktīvi nākotnei”, līguma identifikācijas Nr. 2014.LV/PR/12/11, tiek realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” ietvaros.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas