Search form

16.05.2015

Drukāt

Ir noslēgusies diskusiju sesija par nedzirdīgo nodarbinātību un iekļaujošo darba tirgu

Photo

Ir noslēgusies diskusiju sesija par nedzirdīgo nodarbinātību, kuras mērķis ir sekmēt iekļaujoša darba tirgus attīstību Eiropas Savienībā. Diskusiju sesijā tika iesaistīti Eiropas Komisijas, Latvijas Republikas Saeimas un valdības pārstāvji, sociālie partneri un ES valstu vairāk nekā 120 nedzirdīgo sabiedrisko organizāciju darbinieki un biedri. Diskusiju sesija tika organizēta Rīgā projekta „Aktīvi nākotnei” ietvaros un notika vairākos posmos.


Diskusijas veidoja trīs dienu pasākumi. Diskusiju ietvaros 14.maijā notika Latvijas Nedzirdīgo savienības rīkota darbnīca „Nodarbinātība un pārvietošanās brīvība”. Darbnīcā, balstoties uz pieredzi Latvijā un citās Eiropas valstīs par esošo situāciju dzirdes invalīdu nodarbinātības jomā, notika diskusijas par dzirdes invalīdu nodarbinātības izaicinājumiem un iekļaujoša darba tirgus attīstības veidiem un metodēm. 15. maijā tika organizēts seminārs „Iekļaujošais darba tirgus”, kurā ziņojumus par invalīdu nodarbinātības politiku Latvijā, problēmām un to plānoto risinājumu.

16.maijā, diskusiju noslēguma sesijā „Nedzirdīgu personu nodarbinātība nākotnē. Pieejas, rīcība, soļi”, tika apspriestas iespējas un nepieciešamība visos politiskas līmeņos nedzirdīgiem cilvēkiem paust savu pieredzi un sniegt informāciju par dzirdes invalīdu nodarbinātības problēmām, darba un profesionālo mobilitāti.

Eiropas Nedzirdīgo savienības prezidents Dr. Markku Jokinens norādīja, ka nedzirdīgiem cilvēkiem ir jābūt sabiedriski aktīvākiem, tiem jāvirza politikā pārstāvji, kas labi pārzina dzirdes invalīdu problēmas un daudz vairāk ES dalībvalstīs jādiskutē par izglītības un surdotulku atbalsta pieejamību, attieksmi darba tirgū pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pasaules Nedzirdīgo federācijas prezidents Kolins Alens, turpinot diskusiju par ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, uzsvēra, ka lai pārmaiņas būtu stabilas, ir svarīgi noteikt būtiskākos kopīgi risināmos jautājumus gan Eiropā, gan pasaulē.

Diskusiju sesijas laikā tika izteikti priekšlikumi dzirdes invalīdu nodarbinātības sekmēšanai un iekļaujošā darba tirgus pilnveidei. Projekta dalībvalstu nedzirdīgo organizācijas priekšlikumu gala redakciju izstrādās diskusiju sesijas noslēguma posmā līdz 14.jūnijam.

 

Biedrības „ Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekts „Aktīvi nākotnei”, līguma identifikācijas Nr. 2014.LV/PR/12/11, tiek realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja: Aija Sannikova, Lavijas Nedzirdīgo savienības projekta vadītāja
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas