Search form

18.03.2016

Drukāt

Projekts veiksmīgi noslēdzies

Photo

Projekta ietvaros notika pašdarbības teātra līdzdalība skatē "Gada izrāde 2015" ar Raiņa lugu „Mīla stiprāka par nāvi” latviešu zīmju valodā ar tulkojumu mutvārdu valodāun pašdarbības kolektīvu jubilejas pasākums. Skates žūrijas komisijas locekļu vērtējums par izrādi ir visnotaļ pozitīvs un sniedz ierosmes turpmākajam darbam.


Jubilejas pasākumā tika pateikts paldiesvisiem, kas ar nesavtīgu, brīvprātīgu darbu daudzu gadugarumāveltījuši sevi kopīgam mērķim – LNS kultūras tradīciju attīstībai, kā arī visiem LNS darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar pašdarbības kolektīviem. Minētās aktivitātes ir svarīgas tieši ilgtermiņa kontekstā, jo atzinības izteikšana un ieguldītā darba novērtējums veicina tradīciju pārmantojamību. Īpaši jāatzīmē ilggadējo kolektīvu vadītāju un dalībnieku prezentācijas, sniedzot atskatu par pašdarbības teātra 70 gadu darbību un pašdarbības estrādes deju kolektīva 40 gadu darbību.

Projekta tiešais mērķis nodrošināt biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” amatierteātra līdzdalību Nacionālā kultūras centra amatierteātru iestudējumu skatē „Gada izrāde 2015” ar Raiņa lugu „Mīla stiprāka par nāvi” latviešu zīmju valodā un veicināt amatierteātru kustības tradīciju attīstību nedzirdīgo kopienā, godinot biedrības (LNS) amatierkolektīvu ilggadējos dalībniekus un vadītājus teātra 70 gadu jubilejā un estrādes deju 40 gadu jubilejā, organizējot LNS amatierkolektīvu jubilejas pasākumu, ir sasniegts un realizēts augstā kvalitātē.

 

Vairāk foto šeit.

Paldies visiem no sirds!

 

 

Teksts: Dana Kalpiņa – Geida
Foto: Juris Grundulis


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas