Search form

24.11.2005

Drukāt

Izlaidums Nr.4


Motivācija: Kopt tradīcijas, būt kopā
 
 
Zelta briedumā
Daiga Delle
Tāds skaists sarīkojums, veltīts dzīves gadu jubilāriem notika 29.oktobrī KC «Rītausma». Kā atzina viena no pasākuma organizatorēm Jautrīte Groma, šis pasākums notiek katru gadu. Idejas autore savulaik bijusi Monika Rublovska. «Kad šeit 1966.gadā sāku strādāt, šis pasākums jau bija vecajā klubā. Mums ir stipras tradīcijas. Tie, kas atzīmē šeit 50, 60 gadu jubileju, tepat atzīmē arī 80. Savus cilvēkus labi pazīstam, tāpēc varam veidot individuālu pieeju katram,» pastāstīja Jautrīte Groma.
Pati svētku diena sākās ar jubilāru ievešanu zālē tautumeitu pavadībā. Lūk, viņi: Hortenzija Kalna (85), Ņina Bula (80), Jānis Miezītis (75), Anatolijs Suharevs (75), Antoņina Ratniece (70), Jadviga Kučinska (70), Spodrīte Beinarte (70), Biruta Briede (65), Jurijs Krotkovs (65), Aivars Klievēns (60), Māra Rikena (60), Jeļena Lazdiņa (60), Juris Ķīvītis (60), Velta Kleina (50).
Katrs jubilārs iededza savu svecīti un veltījumā saņēma  individuālu viņa dzīves raksturojumu ar dzejas rindām. Viņu priekam dejoja arī jauniešu deju grupa.
Neskatoties uz visu, kas ir bijis, jūs esat izturīgi, mūsu tauta ir stipra, — tā jubilārus godināja LNS viceprezidente un KC «Rītausma» direktore Maruta Piterniece, pasniedzot noderīgas un veselīgas dāvanas. Sekoja tosts un šī skaistā mirkļa iemūži-nāšana vēstures lappusēs. Jubilārus sveica arī daudzie radi un draugi.
Pasākums turpinājās līksmā noskaņā dejas ritmos, omulīgās sarunās sveču gaismā, atceroties jaunības trakulības. Dažus dzīvesstāstus jubilāri uzticēja arī «KS» korespondentei.
Hortenzija Kalna — 85: Par spīti dažādām dzīves grūtībām, šodien jūtos labi. Visu dzīvi biju ļoti enerģiska, bet nu gan vairs fiziski netieku savai enerģijai līdzi. Man ir bijis dabisks dzīvesveids, tā-pēc laikam tik labi izskatos. Mana mamma nodzīvoja līdz 94 gadu vecumam un izskatījās labi , tā kā mūsu dzimtas sievietes ir stipras. Savas dzīves 25 gadus veltīju šuvējas darbam biedrības uzņēmumā Rīgā. Jaunībā biju audēja, pēdējā darbavieta bija apavu fabrika »Rekords».
Mēs esam trīs māsas. Viena — Mirdza dzirdīga, otra nedzirdīga — Spodrīte. Ikdienā viņas man ļoti palīdz. Man ir arī draudzenes. Dēls, mazdēls miruši. Zaudējuma sāpes pārdzīvot — tas prasīja lielu izturību. Žēl, ka šovakar te nav manas mazmazmeitas, kuru ļoti gaidīju.
Māsa Spodrīte: «Hortenzija var justies droša — visi radi un draugi par viņu ļoti rūpējas, saudzē!»
Spodrīte Beinarte – 70: Šovakar jūtos lieliski, nesūdzos. Kopā ar mani ir cilvēki, kas ilgus gadus ir bijuši mani labākie draugi. Nekad neesmu bijusi mierīga, vienmēr esmu bijusi kustīga, aušīga. Dzīvē bijušas daudzas grūtības, bet visu esmu aizmirsusi. Uz jautājumu, kur ir tas noslēpums – tik labi izskatīties, atbildēt pasteidzās draudzene
Rasma Kurēna: «Spodra bērnību pavadīja laukos, tāpēc dzīvē bija tāda norūdīta un viena no labākajām sportistēm. Baltijas republikas sacensībās piedalījusies, atlika vēl olimpiāde, bet...radās šķēršļi».
38 gadus nostrādāja par šuvēju kombinātā, tur arī sabiedriskā darba veicēja. Spodra dejoja pirmajā deju kolektīvā Jāņa sētā. Un kā viņa mīlēja zirgus, jāja! Kad iebruka vācieši, mammai sirds pamira bailēs, kad mazā , kustīgā meitene droši devās pie vāciešiem un kāpa zirgos.
Spodrīte tagad ir pensionāre, ikdienā ir kopā ar vīru Viktoru jau 27 gadus. Reiz pašķīrušies, bet tad pārdomājuši un sapratuši, ka kopā tomēr labāk. Vīrs ir cilvēks ar zelta rokām – restaurē dīvānus, liels makšķernieks. Kopā abi dodas makšķerēt. Zivis gan tīra un cep pats vīrs.
Izaudzināta meita, ir divas mazmeitas. Abi ar vīru palīdz tās audzināt. Spodrīte visu mūžu ir liela adītāja. Šo skaisto nodarbi turpina arī meita un otrā mazmeita. «Meita mums laba, pārvalda zīmju valodu, vienmēr esam bijušas kā draudzenes un no sirds izrunājušās. Meita pat īsu brīdi strādāja par zīmju valodas tulku,» piebilst gaviļniece.
Māra Rikena – 60, Jeļena Lazdiņa – 60: Abas ir draudzenes jau no arodskolas laikiem.
Jeļena : «Nejūtos veca, drīzāk jaunāka, enerģiskāka nekā agrāk. Pašlaik savas dienas vadu, kopdama 88 gadus veco mammu. Dēls dzīvo Daugavpilī. Man ir arī draugs. Abi mīlam strādāt dārzā, dejot. Mums patīk makšķerēt. Draugi man novēlēja visu labāko. Liels paldies par dāvanām no organizatoriem, draugiem, man ļoti šeit patīk, sirdī ir tāds  siltums.»
Māra: «Kad man bija 50 gadu jubileja , jutos labāk, tagad tā vairs nekas nepatīk... Lai dzīve būtu skaistāka, izbaudu pirts labumus, mīlu kosmētiku, smaržas. Šovakar esmu ļoti priecīgi pārsteigta par dāvanām, par draugiem.» Diemžēl nav šeit mana dēla, kurš dzīvo Anglijā.
Biruta Briede – 65: «Šeit esmu pirmo reizi. Jūtos patīkami pārsteigta par dāvanām. Tagad visu savu laiku veltu ģimenei, audzinu mazbērnu, adu, šuju, lasu grāmatas. Šovakar esmu kopā ar  bērnības draugiem».
Aivars Klievēns – 60: «Labi būt sabiedrībā svētku reizē. Mēs sa-nākam ar draugiem kopā arī mājās, protam labi pavadīt laiku, svinam jubilejas ar draugiem, klasesbiedriem, ģimenes drau-giem. Šovakar šeit atkal esam visi kopā, un tā katru gadu ir kāda skaista jubileja. Mums, nedzirdīgiem, savā sabiedrībā ir interesanta dzīve, valda jautrība.Paldies Marutai, Jautrītei par sagādātajiem svētkiem.»
Antoņina Ratniece – 70: «Viss ir labi, ar mani ir 2 māsas, meita, mazmeita, draugi. Runājam, ka vajag turēties!»
Meita Ira: «Mammai novēlu izturību. Kad biju maza, mamma par mani ļoti rūpējās ņēma visur līdzi ciemos, brīvo laiku veltīja man. Tagad viss otrādi – vedu mammu ciemos. Mums ir izdevies sadzīvot silti un mīļi!»
Ņina Bula – 80: «Man «Rītausmā» ļoti patīk! Kopā ar mani ir draugi. Te arī mans klasesbiedrs Ansis Smons. Joprojām rūpējos par sevi, arī sportoju. Vienmēr esmu bijusi centīga, arī mācībās. Atceros, ka skolotāji man pasūtīja šūt tērpus. Man tas padevās. 23 gadus biju Rīgas uzņēmumā šuvēja.
Mans lepnums ir izaudzinātie 3 bērni. Tagad viņi veiksmīgi iekārtojušies paši savā dzīvē un varu atpūsties! Dzīvoju viena, bet, lai man būtu tuvāk, viena meita strādā Rīgā un bieži ir pie manis. Bērni mani ļoti atbalsta. Pārvalda zīmju valodu, kaut arī ir dzirdīgi. Liels paldies Marutai, Jautrītei!»
Draugi: «Novēlam Ņinai veselību un daudz, daudz prieka!»
Ansis Smons: «Kopīgi jāpiemin arī Ņinas vīrs, kurš jau aizsaulē – bija cilvēks ar zelta rokām!»
Velta Kleina – 50: «Nejūtos tā, ka man būtu jau 50 gadu. ...Ātri gan laiks iet. Man ir bijis daudz priecīgu brīžu, pat nevaru izcelt vienu spilgtu dzīves notikumu. Daba dāvājusi man labu izskatu, neesmu sevišķi piepūlējusies, lai labi izskatītos. Sev noteikti novēlu veselību. Ja ir veselība, tad arī pārējais viss būs labi!»
Jadviga Kučinska – 70: «Mani sveica jaunības draugi. Jūtos patīka-mi. Vienmēr esmu bijusi sportiste — spēlēju dambreti, esmu bijusi aktīva orientieriste. Tagad apmeklēju klubu.»
Noslēgumā KC direktore Maruta Piterniece pateicās saviem palīgiem šī pasākuma organizēšanā: Vitai Kamarei — viņa realizē un noformē piespēlētās idejas;
Lienai Čerepko — lieliski līdzdarbojas telpu noformēšanā; labi palīgi ir arī Anatolijs Stepaņuks un Valdis Krauklis — gan ar aktiermākslu, gan fotografēšanu un filmēšanu utt.
Vakara gaitā korespondente izbaudīja patiesu viesmīlību no kultūras centra saim-nieces un viņas komandas puses. Paldies visiem!
 
Pretī zelta rudenim
Juris Ozoliņš
Pateicoties LNS projektam «Mēs – sabiedrības daļa», notikuši dažādi interesanti pasākumi Kuldīgas biedrībā. Nu, lūk, kādā jaukā rudens dienā  nedzirdīgie ļaudis devās laukā pie dabas krūts.
Tas bija pārgājiens «Pretī zelta rudenim». Brīnišķīgā, saulainā, krāsām bagātā piektdienā devāmies uz Vārmes pagastu. Braucām ar autobusu un pa ceļam vērojām brīnišķīgo rudens ainavu. Vārmes pagastā pārgājiena dalībniekus sagaidīja vārmeniece, Kuldīgas RB vadītāja Laima Karlštrēma. Viņa jau iepriekš bija izplānojusi šī rudens pārgājiena maršrutu.
Devāmies caur bērzu birzi, pāri Vārmes dīķa tiltiņam, gar nokoptiem laukiem un dārziem, pa taku taciņām, kuras mūs noveda līdz lauku sētai ar saimnieces sarūpētu bagātīgu galdu ar lauku labumiem.
Laiks patiešām mūs lutināja. Atpūšoties pārrunājām dažādus dzīves notikumus. Tā bija patīkama kopīgas atpūtas diena visiem pasākuma dalībniekiem, kas vēl vairāk tuvināja biedrības biedrus.
 
Materiāli sagatavoti ar ES un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par to saturu pilnībā atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība, un tie  nekādā ziņā neatspoguļo ES viedokli. Projektu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas