Search form

Projekti

29.01.2020

Uzsākts LNS ERAF projekts ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”

2020.gada 27.janvārī LNS un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja līgumu par LNS ERAF projekta ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā”, projekta līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/010, realizāciju.

29.01.2020

Uzsākts LNS ERAF projekts ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”

2020.gada 27.janvārī LNS un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja līgumu par LNS ERAF projekta ''Energoefektivitātes paaugstināšana LNS ēkai  LNS ēkai Raiņa ielā 5a, Rēzeknē”, projekta līguma Nr. 4.2.1.2/19/I/009, realizāciju.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas