Search form

21.05.2014

Drukāt

Jaunajās invaliditātes apliecībās iestrādāti pretviltošanas elementi

Photo

Jaunajās invaliditātes apliecībās ir iestrādāti vairāki aizsargmehānismi, lai apliecības būtu drošākas pret viltojumiem un ērtāk lietojamas. Daži no tiem ir redzami tikai ultravioletā apgaismojumā un tas radījis pārpratumus.


Ir jau saņemta informācija par dažiem gadījumiem, kad jaunajās apliecībās pretviltošanas elementi nav saskatīti un tāpēc cilvēkiem ar invaliditāti ir liegtas tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportu. Tādā gadījumā jāgriežas Labklājības ministrijā, kas šos pārpratumus noskaidros.

Labklājības ministrija informē, ka patlaban vienlaicīgi apritē ir arī vecā parauga invaliditātes apliecības, kuras bija izsniegtas līdz 2012.gada 31.oktobrim un kuru derīguma termiņš ir uz noteikto invaliditātes laiku, bet ne ilgāk kā 10 gadus. Bezmaksas sabiedriskā transporta izmantošanai ir derīgas abu paraugu invaliditātes apliecības.

Atgādinām, ka sabiedrisko transportu bez maksas var izmantot, uzrādot invaliditātes apliecību, kas ir vienīgais oficiālais cilvēka invaliditāti apliecinoais dokuments.
 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
 

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas