Search form

30.06.2014

Drukāt

No 2014. gada 1.jūlija palielinās valsts materiālais atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

No 2014. gada 1.jūlija Labklājības ministrija (LM) palielinās valsts materiālo atbalstu tiem cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.


Valsts materiālo atbalstu palielinās, piešķirtajam pabalsta apmēram piemērojot attiecīgu koeficentu (pašu pabalsta apmēru nemainot) – cilvēkiem ar I invaliditātes grupu noteikts koeficients 1,3;  cilvēkiem ar II invaliditātes grupu – koeficients 1,2.
 
 Tas nozīmē, ka cilvēki ar I invaliditātes grupu iepriekšējo 45 latu vietā saņems 83,24 eiro (Ls 58,50) mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu saņems 76,84 eiro (Ls 54) mēnesī.
 
 Cilvēki ar I invaliditātes grupu kopš bērnības līdzšinējo 75 latu vietā saņems 138,73 eiro (Ls 97,50) mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu kopš bērnības – 128,06 eiro (90 latus) mēnesī.
 
Līdz ar to cilvēkiem ar I invaliditātes grupu ienākumi no pabalsta pieaugs vidēji par 25,61 eiro (18 Ls), bet cilvēkiem ar II invaliditātes grupu – par 17,07 eiro (12 Ls).
 
 Cilvēkiem ar III invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts paliks līdzšinējā apmērā.
 
Atgādinājums. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir cilvēkam, kuram nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja cilvēks atzīts par invalīdu un pārsniedzis 18 gadu vecumu. Šiem cilvēkiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.
 
 
 
Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas