Search form

26.08.2014

Drukāt

Pilnveidos sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem

Photo

Labklājības ministrija (LM) cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem pilnveidos sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu sniegšanu. Tādējādi šiem cilvēkiem uzlabosies iespējas iekļauties sabiedrībā, tostarp strādāt algotu darbu, iegūt izglītību un patstāvīgi aprūpēt bērnus.


 
Lai veicinātu cilvēku ar redzes un dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā,  LM aktualizēs valsts nodrošinātās tiflotehnikas un surdotehnikas sarakstu. Tas nozīmē, ka minētajā sarakstā iekļaus modernākus un mūsdienām piemērotākus tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, asins analīžu ierīces cukura līmeņa noteikšanai ar runas funkciju, šķidruma līmeņa noteicējus ar runas funkciju, diega ievēršanas palīglīdzekļus vājredzīgiem cilvēkiem, digitālās vizuālās saziņas ierīces vājdzirdīgiem cilvēkiem u.c.
 
Šādi papildinājumi tiflotehnikas un surdotehnikas klāstā nepieciešami, jo kopš minētā saraksta izveides 2009.gadā to izstrādājumi un izmantošanas iespējas ir kļuvušas daudzveidīgākas. Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas iespējas jauno tehnisko palīglīdzekļu iegādei valdība vērtēs rudenī.
 
Cilvēki ar redzes un dzirdes traucējumiem, kuri aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli – tiflotehniku un surdotehniku – varēs saņemt steidzamības kārtā. Šajā lokā iekļauti ne vien bērna vecāki, bet arī bērna adoptētāji, kuru aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes locekļi, kuri noslēguši līgumu ar pašvaldību, aizbildņi vai citi cilvēki, kuri saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.
 
Tehniskos palīglīdzekļus – surdotehniku – varēs saņemt arī bērni, kuriem noteikta 1.vājdzirdības pakāpe. Līdz šim tos varēja saņemt bērni, kuriem noteikta vismaz 3.vājdzirdības pakāpe.
 
Vienlaikus cilvēki turpmāk varēs izvēlēties, kā ērtāk sazināties ar pakalpojuma sniedzēju – ierodoties personīgi, nosūtot informāciju pa pastu vai ar elektroniskā pasta starpniecību.
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēkiem ar redzes un dzirdes invaliditāti varēs pārtraukt uz laiku, kamēr cilvēks ārstējas ārstniecības iestādē. Tas nozīmē, ka pēc izārstēšanās cilvēks varēs turpināt uzsākto sociālo rehabilitāciju. 
 
Tāpat noteikts, ka cilvēki ar redzes un dzirdes invaliditāti turpmāk nevarēs vienlaicīgi pieteikties tādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuriem ir vienāds praktiskais pielietojums. Šādas izmaiņas nepieciešamas, lai izvairītos no mākslīgām tehnisko palīglīdzekļu – tiflotehnikas un surdotehnikas – saņēmēju rindām. Tas gan neizslēgs iespēju pieteikties uz vairāku dažādu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu.
 
Kopumā aktivitāšu īstenošanai nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi 453,8 tūkst. eiro apmērā. Līdzekļu pieprasījums ir iekļauts LM 2015. gada jauno politikas iniciatīvu sarakstā. To skatīs likumprojekta Par valsts budžetu 2015.gadam un likumprojekta Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam izstrādes laikā.
 
Valstī uz 2014.gada 1.janvāri bija 161 483 cilvēki ar invaliditāti (7,78% no kopējā iedzīvotāju skaita), no tiem 7605 bija bērni.
 
Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem 2013. gadā redzes invaliditāte pirmreizēji (no jauna) noteikta 666 cilvēkiem, no tiem 32 bērniem, bet dzirdes invaliditāte noteikta 84 cilvēkiem, no tiem 36 bērniem.
 
2013.gadā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība kopumā izsniegusi 5831 tehnisko palīglīdzekli, no kuriem 2477 ir tiflotehniskie un 3354 surdotehniskie palīglīdzekļi.
 
 
Informāciju sagatavoja: Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas