Search form

11.01.2016

Drukāt

Ja vēlaties studēt: Personas ar I vai II invaliditātes grupu var pieteikties kredītam bez kredīta nodrošinājuma

Veikti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 220), kas stājās spēkā ar 2015. gada 31. decembri.


Grozījumi  paredz, ka turpmāk personām ar I un II invaliditātes grupu nebūs nepieciešams  studiju  kredīta  un  studējošā  kredīta  (turpmāk – kredīts) nodrošinājums,  proti, personas ar I un II invaliditātes grupu varēs saņemt valsts  garantētu  kredīta  nodrošinājumu  100  procentu  apmērā no kopējās izsniegto  kredītu  summas.

 Personas  ar I vai II invaliditātes grupu var   pieteikties  kredītam  bez  kredīta  nodrošinājuma,  vēršoties kredītiestādē ar  dokumentu,  kas apliecina invaliditātes statusu un aizpildot  nepieciešamo  iesnieguma formu.

Šie grozījumi dod iespēju personām  ar  I  vai  II  invaliditātes  grupu  apgūt augstāko izglītību, kas paaugstina viņu konkurētspēju darba tirgū.


Ar pilnu MK noteikumiem nr. 220  „Kārtība,  kādā  tiek  piešķirts,  atmaksāts  un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”   var iepazīties: http://likumi.lv/doc.php?id=25577 .

 

Informē: Aiga Lukašenoka, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas