Search form

05.07.2012

Drukāt

No 2013.gada surdotulka pakalpojums līdz 10 stundām mēnesī

Photo

No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti būs iespēja saņemt surdotulka pakalpojumu līdz 10 stundām mēnesī, lai nodrošinātu saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Šādu lēmumu šonedēļ pieņēma valdība, ziņo Labklājības ministrija (LM). Valdība lēmumu pieņēma, izskatot LM informatīvo ziņojumu "Par Invaliditātes likumā noteikto tiesību normu, kurām jāsāk darboties 2013. – 2015.gadā, ieviešanas iespējām".

Pēc LM aprēķiniem, surdotulka pakalpojums ir nepieciešams 1100 cilvēkiem.

Plānotie jaunie grozījumi Invaliditātes likumā paredz, ka no 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar invaliditāti būs tiesības saņemt arī valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā. Šo pakalpojumu varēs saņemt deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā.

Jaunais asistenta pakalpojums domāts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts nokļūšanai vietā, kur viņi strādā, mācās, saņem pakalpojumus. Asistenta atbalsts palīdzēs pārvietoties un aprūpēt sevi darba vietā, kā arī nodrošināt saskarsmi. Asistenta pakalpojums galvenokārt būs nepieciešams 1.grupas invalīdiem ar pārvietošanās traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem, 2.grupas invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un bērniem invalīdiem.

Šo pakalpojumu nodrošināšanai vēl jāveic grozījumi Invaliditātes likumā, kas jāpieņem Saeimai. Tā par grozījumiem varētu nobalsot septembrī, kad būs atgriezusies no vasaras brīvdienām.

Jauno lēmumu LNS prezidents Arnolds Pavlins vērtē ļoti atzinīgi: „Tas ir viens no lielākajiem LNS panākumiem pēdējos gados. Līdztekus tulku nodrošināšanai arodskolās un augstskolās, šis pakalpojums drīz ienāks mūsu dzīvē kā pats par sevi saprotams un dabisks. Man ir patiess prieks par to, ka LNS cīņa par nedzirdīgo tiesībām dod tik labus augļus.

Tomēr, kā atzīst A. Pavlins, neskatoties uz šo panākumu, „mums noteikti būs jāprecizē daudzi jautājumi. Piemēram, surdotulka pakalpojums šī likuma izpratnē būs jānodrošina pašvaldībām, nevis LNS. Mēs jau esam lūguši LM to pārskatīt – gatavot likuma grozījumus. Tāpat nekur nav specifiski aprakstīta surdotulka pakalpojuma saņemšanas kārtība. Iespējams, būs jāveido savs iekšējs dokuments – nolikums par to. Te vēl daudz darāmā, līdz pakalpojums nonāks līdz konkrētajiem klientiem. Turklāt te arī būs jautājums par LNS Rehabilitācijas centra spēju nodrošināt tulka pakalpojumu nepieciešamā apjomā, jo mēs labi zinām, cik Latvijā to tulku ir. Īpaši lauku rajonos.”

Jaunie likuma grozījumi paredz arī cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā, tāpēc rodas jautājums, vai asistenta pakalpojumu varēs saņemt arī tie nedzirdīgie cilvēki, kuri ir 2.grupas invalīdi ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem? Ja jā, vai šo pakalpojumu viņiem nodrošinās mūsu jaunie sagatavotie asistenti personām ar dzirdes traucējumiem? Uz to A. Pavlins atbild, ka „arī šeit jāprecizē diezgan daudz jautājumu. Kā zināms, mēs sākām pirmie: sagatavojām asistentus un reāli sniedzam pakalpojumus projekta „Klusuma pasaule” klientiem. Tagad būs jānoskaidro, vai vispār to varēsim pēc 2013. gada 1. janvāra darīt, jo likums paredz asistenta pakalpojumu tikai 1. un 2. grupas invalīdiem. Savukārt projekta „Klusuma pasaule” lielākā daļa klientu ir 3. grupas invalīdi. Tas nozīmē, ka LM un Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA) būs mums jāpasaka, vai mēs turpināsim sniegt asistenta pakalpojumu projekta ietvaros, vai to darīs mūsu asistenti no pašvaldību līdzekļiem.”


Teksts: Inese Immure

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas