Search form

19.03.2013

Drukāt

Rīgas Sociālais dienests aicina neatlikt uz pēdējo brīdi pieteikšanos pabalstam pārtikas iegādei

Photo

Rīgas Sociālais dienests tikai līdz 2013. gada 31. martam pieņems iesniegumus pabalstam pārtikas iegādei. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt vienreizēju materiālu atbalstu pārtikas iegādei tām personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.


No 2012. gada 5. decembra līdz 2013. gada 15. martam vienreizējo pabalstu pārtikas iegādei saņēmuši 25 217 rīdzinieki Ls 756510 apmērā.
 
Tiesības saņemt pabalstu ir:
• bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;
• atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz Ls 180 katram ģimenes loceklim mēnesī;
• valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.
 
Pabalsta apmērs vienai personai ir 30 Ls.
 
Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis līdz 2013.gada 31. martam vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, ja ģimene (persona) pēdējo sešu mēnešu laikā nav deklarējusi ienākumus un materiālo stāvokli.
• Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
• Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā,  persona to paraksta.
 
Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot personai skaidrā naudā.
 
Neskaidrību gadījumos, informāciju var iegūt, zvanot uz  Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.
 
 
Informē:  Lita Brice, Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas