Search form

Sociālās ziņas

Photo

Kā pieteikties uz surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei

02.08.2011

Saeima 8.jūlijā pieņēma grozījumus Invaliditātes likuma 12.pantā un papildināja ar jaunu - 13.pantu, kas atvieglos surdotulka (zīmju valodas tulka) saņemšanu tiem dzirdes invalīdiem, kuri apgūst profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas