Search form

Sociālās ziņas

Photo

Dienas un dienas aprūpes centri

02.09.2011

Rīgas Sociālā dienesta un līgumorganizāciju dienas un dienas aprūpes centru darbinieki Jūs gaidīs un sniegs sociālo un psiholoģisko atbalstu.

Photo
Photo
Photo

Aicinām saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei!

01.09.2011

Rīgas domes Labklājības departaments gatavojoties jaunajam mācību gadam aicina rīdziniekus saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei, Rīgas domes 03.07.2007. saistošo noteikumu Nr.84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” noteiktajā kārtībā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas