Search form

Sociālās ziņas

Photo

Pilnveidos sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem

26.08.2014

Labklājības ministrija (LM) cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem pilnveidos sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu sniegšanu. Tādējādi šiem cilvēkiem uzlabosies iespējas iekļauties sabiedrībā, tostarp strādāt algotu darbu, iegūt izglītību un patstāvīgi aprūpēt bērnus.

Photo

Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

15.08.2014

Latvijā no 2013.gada 1.janvāra ir pieejami asistenta pakalpojumi invalīdiem, pārvietojoties ārpus dzīvesvietas.

Photo

Rīgas Sociālais dienests aicina pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei

06.08.2014

Tuvojoties mācību gada sākumam, Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas