Search form

03.09.2009

Drukāt

Šodien, 3. septembrī, izskata likuma grozījumus, kas paredz atcelt vecuma pensiju ierobežojumu pensionāriem – invalīdiem

  Saeima šodien 1. lasījumā izskatīs likuma grozījumus, kas paredz atcelt vecuma pensiju ieturējumu tiem pensionāriem, kuriem noteikta invaliditāte uz mūžu. Lai atceltu ierobežojumus, nepiecieša...

 


Saeima šodien 1. lasījumā izskatīs likuma grozījumus, kas paredz atcelt vecuma pensiju ieturējumu tiem pensionāriem, kuriem noteikta invaliditāte uz mūžu. Lai atceltu ierobežojumus, nepieciešams veikt grozījumus likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija rosināja šos grozījumus izskatīt steidzamā kārtā, tāpēc jau jaunnedēļ, 10. septembrī, būs 2. lasījums, kurā pieņems galīgo lēmumu.

Pašreizējais likums paredz vecuma pensijas samazinājumu par 10% nestrādājošiem un 70% strādājošiem invalīdiem, kas attur viņus no iesaistīšanās darba tirgū vai darba attiecību turpināšanas. Pēc Tiesībsarga biroja atzinuma šāds normatīvais regulējums pārkāpj personu ar invaliditāti tiesības, ir neatbilstošs tiesiskā un sociāli atbildīgā valstī pastāvošiem principiem,  kā arī  diskriminējošs saistībā ar ANO u.c. starptautiskiem normatīviem dokumentiem  un veicina šīs grupas izolētību un sociālās drošības mazināšanos.
 
I.Immure
03.09.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas