Search form

18.05.2015

Drukāt

Seminārs: Par nedzirdīgo personu nodarbinātību nākotnē – pieredze, situācija, rīcība (foto)

Photo

Projekta „Aktīvi nākotnei” aktīvo diskusiju sesijas „Nedzirdīga persona ES darba tirgū” ietvaros 15. maijā Radisson Blu Hotel Latvija konferenču zālē risinājās seminārs „Nedzirdīgo personu nodarbinātība nākotnē. Pieejas, rīcība, soļi”.


Semināra dalībnieki bija gan no Latvijas, gan no vairāk nekā 30 ES valstīm, ieskaitot Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) prezidentu Markku Jokinenu un Pasaules nedzirdīgo federācijas (WFD) prezidentu Kolinu Allenu.

Kā atbildīgo jomu pārstāvji un eksperti piedalījās Labklājības ministrs Uldis Augulis, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka, Eiroparlamenta deputāti Adams Kosa, Helga Stīvensa, Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta pārstāve Tanja Tsiora, Eiropas invaliditātes foruma viceprezidente, cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO prezidente Gunta Anča, EUD izpilddirektors Marks Veitlijs, EUD politikas referente Petra Soderkvista.

Semināru vadīja Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents Edgars Vorslovs.

Ar ļoti labām un vispusīgām prezentācijām uzstājās Aija Barča un Solveiga Kabaka, semināra dalībnieku atzinību izpelnījās arī Ivara Kalniņa uzstāšanās ar prezentāciju par nedzirdīgo jauniešu situāciju Latvijas darba tirgū.

Izvērtās interesantas diskusijas par pieredzi Latvijā un citās Eiropas valstīs, esošo situāciju un iespējamiem risinājumiem, lai veicinātu dzirdes invalīdu nodarbinātību. Piemēram, pārstāvis no Ungārijas informēja, ka Ungārijā pastāv kvotu sistēma un uzņēmumos noteiktam darbinieku skaitam jābūt cilvēkiem ar invaliditāti. Taču problēma ir attieksmē: uzņēmumi baidās pieņemt invalīdus darbā, tāpēc labāk samaksā sodu par kvotas neievērošanu nekā pieņem invalīdus darbā. Par šāda veida attieksmi runāja vairāki diskusiju dalībnieki.

Seminārs norisinājās četrās valodās – latviešu, angļu un latviešu zīmju valodā, vienlaikus nodrošinot tulkojumu arī starptautiskajās zīmēs, tāpēc bija piesaistīta vesela tulku komanda, kas lieliski tika galā ar savu sarežģīto uzdevumu.

Turpmāk vēl.

 

 

 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Juris Grundulis

 Biedrības „ Latvijas Nedzirdīgo savienība” projekts „Aktīvi nākotnei”, līguma identifikācijas Nr. 2014.LV/PR/12/11, tiek realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” ietvaros.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas