Search form

30.11.2009

Drukāt

Tuvojas noslēgumam sociālās rehabilitācijas centru būvprojektēšanas posms

2009.gada 30. aprīlī ir uzsākta projekta „LNS – otrās mājas 2” realizācija, tā mērķis ir izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai per...2009.gada 30. aprīlī ir uzsākta projekta „LNS – otrās mājas 2” realizācija, tā mērķis ir izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes invaliditāti un personām ar prognozējamu dzirdes invaliditāti, pilnveidojot valsts atbalsta sistēmu - sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti, lai 2009/2010. gadu laikā nodrošinātu dzirdes invalīdu individuālajām vajadzībām un kvalitātes prasībām atbilstošu daudzveidīgu un efektīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, līdz ar to samazinot viņu sociālo atstumtību un veicinot integrāciju darba tirgū.

Projekta ietvaros plānots uzbūvēt un aprīkot divus sociālās rehabilitācijas centrus- vienu Rīgā, Elvīras ielā 19 un otru Liepājā, 1905. gada ielā 35. Šo centru darbība paplašinās esošās Latvijas Nedzirdīgo Savienības (LNS) iespējas sociālo pakalpojumu jomā, radīs labākus, mūsdienīgākus pakalpojumu sniegšanas apstākļus un sekmēs sakoptākas teritorijas veidošanos pilsētas konkrētajā mikrorajonā.
Lai realizētu projekta ieceri, pašreiz SIA ,,Projektēšanas birojs Austrumi’’ izstrādā sociālās rehabilitācijas centru būvprojektus. Plānots, ka būvprojektu galīgais variants (saskaņots Būvvaldēs) projekta vadībai tiks iesniegti līdz 2009.gada 15.decembrim. Gan LNS vadība, gan departamentu vadītāji ,gan biedri ir iepazinušies ar projektējamo ēku aprisēm un telpu plānojumu. Projektētāji ir ņēmuši vērā visas vēlmes un šobrīd notiek projekta pirms saskaņošanas stadija.

Šobrīd projekta komanda izstrādā celtniecības un būvuzraudzības iepirkuma izsludināšanai nepieciešamos dokumentus un izskata publicitātes iepirkumam (stendi, plāksnes) iesniegtos dokumentus.

Sociālās rehabilitācijas centrus plānots uzcelt un nodot ekspluatācijā 2010.gadā , bet aprīkot līdz 2011.gada martam.  Projekta ,, LNS-otrās mājas 2’’ ietvaros Eiropas Savienības un Latvijas Valsts finansiālais  atbalsts  kopumā veidos 610 841 LVL no kuriem Eiropas Savienības finansējums ir 85% un Latvijas valsts – 15%.  Visa summa ir paredzēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanai, izveidei un publicitātes nodrošināšanai. Projekts sniegs būtisku atbalstu nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku  sociālai drošībai un integrācijai sabiedrībā.
 
Ziņojumu sagatavoja: Aija Sannikova - projekta ,,LNS- otrās mājas 2’’ vadītāja
30.11.2009

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas