Search form

12.08.2022

Drukāt

Sagatavots pirmais diskusiju pamatmateriāls (video zīmju valodā)

Photo

LNS projekta “Demokrātijas kultūras laboratorija” 1. aktivitātes 1. posmā “Diskusiju pamatmateriāla izveide” ir paredzēts izveidot diskusiju pamatmateriāls latviešu zīmju valodā videoformātā, lai nodrošinātu tēmas izpratnes pieaugumu un satura pieejamību nedzirdīgiem cilvēkiem.


Aktivitātes darba grupa sagatavoja pirmo videomateriālu par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju “Par personu ar invaliditāti tiesībām”, kurā ietverta informācija par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām vēsturi, mērķi, pamatprincipiem un pantiem.
Diskusiju materiāls ir izveidots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība

 

Teksts: Ivars Kalniņš
Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas