Search form

Jaunumi

Photo
Photo

Jauniešu projekta aktivitātes sasniedz kulmināciju – sagatavots stratēģiskais darbības plāns 2016. – 2020. gadam (video)

29.03.2016

Šī gada sākumā aizsāktais Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētais LNS projekts “LNS Jauniešu centra kapacitātes pilnveide” tuvojas noslēgumam.

Photo

Tiesības saņemt vecuma pensiju

29.03.2016

Pensiju piešķir un aprēķina katram cilvēkam individuāli.

Photo
Photo

Rezultāti fotokonkursa pirmajā tēmā

17.03.2016

Sveicam visus fotokonkursa dalībniekus, kas iesūtīja savus foto pirmajai – marta tēmai “Mūsu biedri – hobiji, portreti, dzīvesveids”. Fotogrāfijas iesūtīja 12 autori un žūrija izvērtējusi viņu darbus.

Photo

Teātrim – 70. Estrādes dejai – 40 (foto)

17.03.2016

Rītausmas pašdarbniekiem 12. martā bija lieli svētki – tika svinētas drāmas teātra kolektīva 70 gadu un estrādes deju grupas 40 gadu jubilejas.

Photo

LNS mājaslapas sadaļas Jaunumi lietotāju ievērībai!

16.03.2016

Turpmāk šajā LNS mājaslapas sadaļā Jaunumi tiks ievietotas tikai ziņas par svarīgākiem lēmumiem, notikumiem un pasākumiem, kas attiecas uz visu nedzirdīgo sabiedrību, mūsu kopienas attīstību un kam mūsu biedriem būtu jāpievērš lielāka uzmanība.

Photo

Pirmo reizi LTV latviešu seriāls ar subtitriem

16.03.2016

Pēc Latvijas Nedzirdīgo savienības biedru ierosinājuma Latvijas Televīzija ir uzsākusi titrēt jauno LTV daudzsēriju filmu “Saplēstā krūze”.

Photo

Katrā ģimenē savu Kopsolī! Iznāk marta numurs…

15.03.2016

Paldies tev par uzticību! Tu pašlaik esi to vairāku simtu lasītāju skaitā, kas abonējuši “Kopsolī” 2016. gadam. Bet biedru mums ir piecreiz vairāk, tātad lasītāju arī varētu būt vairāk – to parāda situācijas analīze saskaņā ar Latvijas pastā un Rīgā uz vietas veikto abonēšanu 2016. gadā.

Photo

Izsakiet savus priekšlikumus par banku karšu ieviešanu bezmaksas braucienu norēķinos sabiedriskajā transportā

11.03.2016

Sakarā ar jauno norēķinu sistēmu – banku karšu ieviešanu bezmaksas braucieniem sabiedriskajā transportā  atbilstoši MK noteikumiem http://likumi.lv/ta/id/273557-noteikumi-par-pasazieru-kategorijam-kuras-ir-tiesigas-izmantot-brauksanas-maksas-atvieglojumus-marsrutu-tikla-marsrutos tiks veikta informēšanas kampaņa. 

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas