Search form

Jaunumi

NEDZIRDĪGO DIENA - 2005

28.09.2005

25.septembrī Kongresu namā, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 5, notika tradicionālais NEDZIRDĪGO DIENAS pasākums.Dalībnieki varēja noskatīties īsfilmas par nedzirdīgo dzīvi,  apmeklēt laikraksta "Kop...

Internetam pieslēgtas visas LNS biedrības

09.09.2005

Ar atbalstu laika posmā no 06.-08.09.2005. Apollo Mājas DSL internetam bezmaksas pieslēgtas visas LNS reģionālās biedrības, kurās vēl nebija pieslēgts internets (Smiltenē, Daugavpilī, Pļaviņās, Ventsp...

Tiek meklēti risinājumi nedzirdīgo cilvēku problēmām

09.09.2005

LNS viceprezidents Edgars Vorslovs ir ticies ar dažādu institūciju pārstāvjiem, lai risinātu nedzirdīgajiem aktuālas problēmas. 5.septembrī notika tikšanās ar Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta direk...

Zīmju valodas centrs piedāvā kursus

09.09.2005

Zīmju valodas centrs aicina pieteikties interesentus uz latviešu zīmju valodas kursiem (iesācējiem).Kursu ilgums - 2 mēneši, nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no pl.18 - 19.30 ...

LNS Pļaviņu reģionālajai biedrībai - 50

20.08.2005

Pļaviņu reģionālās biedrības pirmsākums ir 1955.gada 7.augustā, kad uz dibināšanas sapulci Pļaviņu kultūras namā sapulcējās 13 nedzirdīgie, lai nodibinātu pirmorganizāciju. Šobrīd biedrībā 80 bie...

Būs jaunas programmas invalīdu profesionālajai apmācībai

03.08.2005

Rīga, 02.08.2005. – Latvijā grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” ietvaros tiks īstenoti četri Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēti projekti. Tie paredz i...

Iztrādās priekšlikumus invalīdu rehabilitācijas sistēmas uzlabošanai

02.08.2005

Rīga, 29.07.2005. – Lai uzlabotu invalīdu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas sistēmu, vakar, 28. jūlijā, īpaši izveidotā darba grupā tikās šīs nozares speciālisti. Priekšlikumi, kā uzlabot rehab...

LM interneta mājas lapā ir pieejamas speciālistu atbildes par plānotajām izmaiņām invaliditātes jomā

27.07.2005

Rīga, 27.07.2005. – Lai informētu un skaidrotu sabiedrībai par Labklājības ministrijas (LM) iecerētajām izmaiņām invaliditātes jomā, no šodienas ministrijas interneta mājas lapā ir pieejams informatīv...

LNS kongresā pieņemtie lēmumi

24.07.2005

23.jūlijā Rēzeknē notika LNS 16.kongress.Tajā pieņemtie lēmumi: LNS darbu periodā no 2001.-2005.gadam novērtēja kā apmierinošu. apstiprināja LNS nosaukuma maiņu no sabiedriskās organizācijas ...

LNS piedalās projektā "Invalīdu nodarbinātības veicināšana"

02.07.2005

Valts aģentūra Sociālās integrācijas centrs (SIC) realizē Eiropas kopienas EQUAL projektu "Invalīdu nodarbinātības veicināšana". Projektā kopā ar SIC piedalās 12 Latvijas partneri un 3 ārvalstu p...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas