Search form

Jaunumi

Valsts amatpersonu uzrunas būs titrētas

23.12.2005

LNS saņēmusi informāciju no Latvijas Televīzijas, ka atsaucoties uz LNS ierosinājumu viņi nodrošinās valsts pirmo amatpersonu uzrunu gadu mijā titrēšanu. Valsts pirmo amatpersonu uzrunas ar titr...

Apeirons piedāvā apgūt uzņēmējdarbības pamatus

21.12.2005

    Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS” ir sabiedriska organizācija, kura kopš 1997. gada aktīvi iesaistās cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā Latvijā un līdzdar...

16.12.2005 notiks seminārs DARBA ATTIECĪBAS UN TO TIESISKIE PAMATI

16.12.2005

     Ei­ro­pas Ko­pie­nas ini­ci­atī­vas EQUAL pro­jek­ta „Klusās ro­kas” pilotpro­jek­tu „IT ie­spē­ju iz­man­to&...

Starptautiskā sadarbība: koordinācijas un pieredzes apmaiņa

16.12.2005

       Tikšanās ar ārzemju partneriem Projekta «Klusās rokas» ietvaros notikušas jau vairākas Latvijas pārstāvju vizītes ārzemēs, lai tiktos un apspriestu projekta izpildes...

Seminārs "Es vēlos strādāt"

16.12.2005

    Ilze Kopmane   «Es vēlos strādāt» — tāds bija mērķa semināra nosaukums un arī uzdevums rosināt vēlmi un spēju nedzirdīgiem meklēt un atrast darbu. Projekta «Mēs — sabi...

Alsviķu profesionālā skola piedāvā apgūt profesiju

03.12.2005

Alsviķu profesionālā skola ar 2006.gada 1.septembri sāk īstenot ESF līdzfinansētu projektu VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0080/0032 "Izglītības programmas "Ēdināšanas serviss - pavārs" uzlabošana un īsten...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas