Search form

Jaunumi

LNS Pļaviņu reģionālajai biedrībai - 50

20.08.2005

Pļaviņu reģionālās biedrības pirmsākums ir 1955.gada 7.augustā, kad uz dibināšanas sapulci Pļaviņu kultūras namā sapulcējās 13 nedzirdīgie, lai nodibinātu pirmorganizāciju. Šobrīd biedrībā 80 bie...

Būs jaunas programmas invalīdu profesionālajai apmācībai

03.08.2005

Rīga, 02.08.2005. – Latvijā grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” ietvaros tiks īstenoti četri Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēti projekti. Tie paredz i...

Iztrādās priekšlikumus invalīdu rehabilitācijas sistēmas uzlabošanai

02.08.2005

Rīga, 29.07.2005. – Lai uzlabotu invalīdu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas sistēmu, vakar, 28. jūlijā, īpaši izveidotā darba grupā tikās šīs nozares speciālisti. Priekšlikumi, kā uzlabot rehab...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas