Search form

Jaunumi

27.05.2009. Iepirkums - „JURIDISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA”

27.05.2009

  Iepirkuma „Juridisko pakalpojumu nodrošināšana ’’ uzaicinājuma dokumentācija   Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS ) Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts...

27.05.2009. Paziņojums par iepirkuma „JURIDISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA” rezultātiem

27.05.2009

  Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „LNS- otrās mājas 2’’, līgums  Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001 iepirkuma „Juridisko pakalpojumu nodrošināšana ’’  rezultāti   Ie...

Tematisko materiālu kopas

20.05.2009

  15.07.2009. Tematisko materiālu kopa Nr.2 15.05.2009. Tematisko materiālu kopa Nr.1 ...

Infolapas

20.05.2009

  20.04.2009. XXI GADSIMTS. NEDZIRDĪBA. IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI. 10.08.2009. Starptautiskā pieredze  14.04.2009. Infolapa RĪCĪBAS PLĀNS ...

15.05.2009. Iepirkums - „JURIDISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA”

15.05.2009

   Iepirkuma „Juridisko pakalpojumu nodrošināšana ’’  uzaicinājuma dokumentācija   Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS ) Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Lat...

Par projektu "LNS - otrās mājas 2"

15.05.2009

    Projekta vadītājs   A.Sannikova   Projekta dzīves cikls   30.04.2009.- 29.04.2011.    Projekta mērķis   Projekta tiešais mērķis ir izv...

Par projektu "Klusuma pasaule"

15.05.2009

  Projekta vadītājs   Arnolds Pavlins   Projekta dzīves cikls   01.05.2009 –  31.12.2013   Projekta mērķis   Projekta tiešais mērķis ir pilnveidot atb...

05.05.2009. Paziņojums par iepirkuma "EKSPERTU KOLOKVIJA ORGANIZĒŠANA” rezultātiem

05.05.2009

  Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta „XXI gadsimts. Nedzirdība. Izaicinājumi un risinājumi” Iepirkuma „Ekspertu kolokvija organizēšana” rezultāti   Iepirkuma priekšmets: Ekspertu kol...

MŪSU LABĀKIE - 2008 (21.12.)

01.05.2009

  Svinīgā ceremonijā 19.decembrī k/c "Rītausma" notika LNS 2008.gada laureātu balvu pasniegšana. Laureāti noskaidroti publiskās aptaujas gaitā, kurā piedalījās gadrīz 300 cilvēku. Mūsu labākie...

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas