Search form

Drukāt

Daugavpils reģionālā biedrība

Photo


Mihoelsa ielā 54, Daugavpilī, LV – 5401    Biedrības priekšsēdētāja Elvīra Čaika
                                                                       Tālrunis, sms: 25637005
                                                                        E-pasts: daugavpilsrb(at)lns.lv, 
                                                                          SKYPE: elvira.caika

 
 
Daugavpils reģionālā biedrība (nodaļa)  nodibināta 1947. gada 8. jūnijā pirmā priekšsēdētāja Pāvela Čapuļa vadībā. Ilggadīgākās priekšsēdētājas – Janīna Vaivode un Elvīra Čaika (no 1993).

Uz 2019.01.01 biedrības uzskaitē ir 110 biedri, uz 2020.01.01 - 102 biedri, uz 2021.30.05 - 101 biedrs.
 
Biedrībai ir 3 teritoriālās grupas: Daugavpils, Līvāni un SIA „ LNS Dane”.

Darbu vada un organizē valde šādā sastāvā: Elvīra Čaika (priekšsēdētāja), Regīna Radkeviča, Anita Slavinska, Česlavs Slavinskis un Jūlija Aleksejeva.
 
 
LNS Domē ievēlēta E. Čaika.

Daugavpils biedrības mītne un klubs izvietojies LNS īpašumā esošas ēkas II stāvā S.Mihoelsa ielā 54, kur veikts remonts LNS projekta ietvaros ar Nīderlandes Sadarbības fondu finansējumu.

Daugavpils biedrība veiksmīgi piedalās nozīmīgu LNS pasākumu un projektu realizācijā savā biedrībā (LNS kongress, Etniskais forums, festivāli, motivācijas pasākumi, datorprasmes kursi u. c.), kā arī citviet (Nedzirdīgo dienas uzvedumi Rīgā, pieredzes apmaiņa citās biedrībās, LNS kopkoncerti svinīgos pasākumos utt.).

Biedriem radītas visas iespējas biedrības klubā izkopt savus talantus mākslinieciskajā pašdarbībā, papildināt zināšanas informatīvajos pasākumos, interešu klubos, kursos un semināros.

Biedrības darbu iespēju robežās atbalsta vietējā pašvaldība, tās sociālais dienests, piešķirot materiālu vai finansiālu atbalstu dažādu aktivitāšu īstenošanai.

Atsaucīgākie palīgi biedrības darbā ir brīvprātīgie: Antoņina Grinšpone, Igors Čaika, Gaļina Gura, Jeļena Dmitrijeva, Irēna Katucāne, Viktors Mauriņš.

LNS Goda biedra nosaukums piešķirts sešiem biedriem: Marijai Ivanovai, Katrīnai Kuliševskai, Antonam Stapkēvičam, Sergejam Sigņejevam, Janīnai Vaivodei, Leontijam Jefimovam.
 
Daugavpils biedrības Goda biedri: Česlavs Slavinskis, Viktors Mauriņš un Elvīra Čaika.

Pieņemšanas laiks: Pirmdien – piektdien no pl. 9 līdz 17.
 
 
 

Informācija atjaunota 2021. gada 1. jūlijāAtpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas