Search form

Drukāt

Liepājas reģionālā biedrība

Photo


                                                                                            

1905. gada ielā 35, Liepājā, LV – 3401           Biedrības priekšsēdētāja Ilze Jaunzeme                                                                                      E-pasts/SKYPE: liepajasrb(at)lns.lv                                                                                            Biedrības tulks Ainārs Ostvalds                                                                                                  Mob.tel.: 26 571 746Liepājas reģionālā biedrība (nodaļa) dibināta 1948. gada 6. aprīlī. Tās ilggadīgākie priekšsēdētāji – Arvīds Cerēns, Jānis Heidemanis un Gundega Paņko (1991 - 2019). Līdz 1952. gadam tā bija vienīgā nedzirdīgo organizācija Kurzemē ar vairākām teritoriālām grupām un organizēja rosīgu sabiedrisko dzīvi šajā novadā.

 Uz 2019.01.01 biedrībā apvienoti 96 biedri, uz 2020.01.01 - 102 biedri, uz 2021.09.05 - 85 biedri.

Biedrības valdē ievēlēti: Ilze Jaunzeme (priekšsēdētāja), Gundega Paņko, Aldis Ādamsons, Jānis Skudra un Arita Dirnēna.
 
LNS Domē Liepājas biedrību pārstāv Ilze Jaunzeme

Balstoties uz agrākām tradīcijām un bagātīgo pieredzi, liepājnieki pratuši saglabāt un izkopt tādus pašdarbības žanrus kā tautas un estrādes dejas, melodziesmas, kuplinot svētkus ar pašu spēkiem iestudētām programmām un uzvedumiem gan savā biedrībā, gan LNS mērogā.

Sekmīgi risinās arī motivācijas un integrācijas kompleksās programmas aktivitāšu realizācija dažādu LNS projektu ietvaros: LNS biedru sociālā rehabilitācija, datorprasmes apmācību grupu nodarbības un citi pasākumi.

Pašdarbnieki regulāri piedalās savas pilsētas pašvaldības un nevalstisko invalīdu organizāciju rīkotajos labdarības pasākumos, koncertos, gūstot atzinību skatēs un konkursos ar integratīvu ievirzi. Arī Liepājas pašvaldības sociālais dienests atsevišķos gadījumos atbalsta biedrību.

LNS Goda biedra nosaukums piešķirts Arvīdam Cerēnam un Gundegai Paņko.
 
LNS Liepājas biedrības Goda biedra nosaukums piešķirts Ritai Jēkulei, Gundegai Paņko, Visvarim Jēkulim, Jurim Spēkainim – Spēkais.

Pieņemšanas laiki: darbdienās no pl. 10 līdz 17. Pasākumu dienās – saskaņā ar plānu. 
 

 
 

Informācija atjaunota 2021. gada 1. jūlijā

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas