Search form

Drukāt

Rēzeknes reģionālā biedrība

Photo


J. Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, LV – 4601   Biedrības priekšsēdētāja Mārīte Sarkane 
                                                               Mob.tel.: 25136581
                                                               E-pasts: rezeknesrb(at)lns.lv
                                                               SKYPE: Marite.Trunika
 
Rēzeknes reģionālā biedrība (nodaļa) oficiāli sākusi darbu 1949. gada 20. novembrī pirmās priekšsēdētājas Teklas Kazules – Pivinas vadībā. Ilggadīgākais priekšsēdētājs Josifs Lubgins.
 
Biedrībai ir divas teritoriālās grupas – Preiļu teritoriālā grupa un Rēzeknes teritoriālā grupa.

Biedru skaits uz 2019.01.01 ir 103, uz 2020.01.01 - 101 biedrs, uz 2021.29.05 - 100 biedri.
Biedrība un klubs izvietoti LNS īpašumā esošās telpās Raiņa ielā 5a.
 
Rēzeknes RB darbu koordinē valde: Mārīte Sarkane (priekšsēdētāja),  Olga Ragozina, Vita Kravale, Inese Višņakova un Vadims Višņakovs.
 
 
LNS Domē Rēzeknes RB pārstāv Mārīte Sarkane.

Rēzeknieši izceļas ar savu dzīvesprieku un radošo azartu, kas piesaista jauniešus. Neiztrūkstoši piedalās visos lielajos LNS projektos un pasākumos, tos organizējot arī Rēzeknē. Aktīvi darbojas uz vietas sociālās rehabilitācijas aktivitāšu un dažādu kultūras pasākumu norisē, pašdarbībā, kā arī organizatoriskajā jomā.

Spilgtākie talanti humoristiski uzvedumos, skečos un melodeklamācijās liek gan pasmieties, gan padomāt par dzīvi.
 
Aktīvi iekļaujas LNS projektu realizācijā, kā arī veido un realizē paši savus vietējos projektus, rod dažādas sadarbības iespējas ar vietējām pašvaldībām.

Šajā veikumā liela nozīme ir brīvprātīgajiem palīgiem, kuru vidū minami: Antonija Caica, Ļubova Makuža, Arturs Vindačs, Monika Lankovska, Inese Geduša, Vita Kravale, Līga Pauniņa, Vissija Gorūza, Ilona Fomina u.c.
 
Rēzeknieši var lepoties ar biedrības Goda biedriem: Veroniku Kazuli, Regīnu Mizeri, Franci Mauriņu, Vissiju Gorūzu, Moniku Lankovsku, Antoniju Caicu un ar pieciem LNS Goda biedriem: Josifu Lubginu, Ļubovu Makužu, Veroniku Kazuli, Vissiju Gorūzu un Franci Mauriņu.
 
Biedrības darba laiks: darbdienās pl. 9 – 17.
 
 
 
 

Informācija atjaunota 2021. gada 1. jūlijā 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas