Search form

Drukāt

Smiltenes reģionālā biedrība

Photo


Gaujas ielā 28, Smiltenē, LV – 4729         Biedrības priekšsēdētaja Anita Ceple
                                                                   Telefona nr. 26338997 (tikai sms)
                                                                   E-pasts/SKYPE: smiltenesrb(at)lns.lv
 
 
Smiltenes reģionālā biedrība (nodaļa) dibināta 1949. gada 14. augustā. Pirmais priekšsēdētājs – Voldemārs Legzdiņš. Sākotnēji šajā reģionā pastāvēja arī Alūksnes biedrība (dibināta 1946.18.08 pēc Alfrēda Čabura ierosmes), bet tā vēlāk kā grupa pievienota Smiltenes biedrībai (1982).
 
Ilggadīgākie priekšsēdētāji – Jānis Leimanis, Dzintra Ligita Herbste, Lida Šilinska. Pašreizējā biedrības priekšsēdētāja – Anita Ceple.
 
Biedrībai ir šādas teritoriālās grupas: Alūksnes un Jaunpiebalgas. 
Uz 2019.01.01 biedrības uzskaitē ir 65 biedri, uz 2020.01.01 - 63 biedri, uz 2021.22.05 - 59 biedri.
 
Darbu vada un organizē valde šādā sastāvā: Anita Ceple (priekšsēdētāja), Lida Šilinska, Ingrīda Ozola, Indra Pormeistere, Ritma Egle, Andris Cvetkovs un Aiva Šilinska.
 
 
LNS Domē biedrību pārstāv Anita Ceple.
 
Smiltenes biedrības mītne un klubs atrodas LNS īpašumā esošā ēkā.
 
Smiltenes biedrības biedri piedalījušies dažādu LNS aktivitāšu realizācijā (pašdarbības festivālos, Nedzirdīgo dienas koncertos Rīgā, motivācijas un iekļaušanas pasākumos, kursos u.c.), kā arī kopīgajos koncertos, svinīgos pasākumos, šovos utt.
 
Biedriem  klubā  iespējams papildināt zināšanas informatīvajos un tematiskajos pasākumos, piedalīties izzinošās aktivitātēs – pārgājienos, ekskursijās, kursos un semināros. Regulāri notiek izbraukumi ar pasākumiem uz grupām.
 
Biedrība saņem atbalstu iespēju robežās no reģionā esošām vietējām pašvaldībām (Alūksnes, Gulbenes, Valkas, Apes,  Jaunpiebalgas un Smiltenes), arī to sociālie dienesti sniedz palīdzību dažādu aktivitāšu īstenošanā.

Biedrība sniedz saviem biedriem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
 
Brīvprātīgie atsaucīgākie palīgi biedrības darbā ir: Aiva Šilinska, Vladimirs Utreckis, Andris Šilinskis, Ritma Egle, Inga Osetrova, Herberts Kirkelis.
 

LNS Smiltenes RB Goda biedri - Sofija Cīrule, Andris Cīrulis, Lida Šilinska un Ruta Lāčgalve (Goda biedra nosaukums piešķirts 2015. gada 18. aprīlī).

LNS Goda biedri: Alfrēds Čaburs, Jānis Leimanis un Lida Šilinska.

 
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no pl.11 līdz 16;
                                brīvdienās – atbilstoši plānoto pasākumu norisei.
 
Alūksnes grupā (adrese: Alūksne, Helēnas iela 28–3) 
pieņemšana  katru dienu no pl. 9 līdz 17.

 
 
 

Informācija atjaunota 2021. gada 1. jūlijā 

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas