Search form

Drukāt

Valmieras reģionālā biedrība

Photo


Brīvības ielā 44, Valmierā, LV – 4201         Biedrības priekšsēdētāja Dace Lāce
                                                                      Mob.tel.(tikai sms) : 26582019
                                                                      E-pasts/SKYPE: valmierasrb(at)lns.lv
 
Biedrībai ir interesanta tapšanas un attīstības vēsture. Tieši Valmierā, pie Kurlmēmo bērnu skolas, bija koncentrēta nedzirdīgo sabiedriskā rosība, kuras rezultātā tika nodibināta pirmā nedzirdīgo organizācija Vidzemē, kas tā arī saucās – Vidzemes Kurlmēmo biedrība (1929).
 
Valmieras reģionālās biedrības (nodaļas) dibināšanas oficiālais datums noteikts 1947. gada 9. februārī. Pirmais priekšsēdētājs – Jānis Leimanis. Ilggadīgākās biedrības vadītājas: Anna Rozīte un Dace Lāce ( no 1967. gada).
 
Biedru skaits uz 2019.01.01 ir 86 biedri, uz 2020.01.01 - 78 biedri, uz 2021.22.05 - 78 biedri.
 
Mītnes vieta: LNS piederošā namīpašuma I stāvā, Valmierā, Brīvības ielā 44.
 
Valdes locekļi: Dace Lāce (priekšsēdētāja), Irina Jirgensone, Jānis Immurs, Sintija Kārkliņa, Dace Meņģele, Liāna Upesjure un Alvis Vestfāls.
 
Biedrību LNS Domē pārstāv D. Lāce.
 
Biedrības rīcībā ir kluba telpas, kas pilnībā tiek izmantotas organizatoriskā, sociālās rehabilitācijas un kultūras darba pilnvērtīgai veikšanai.
 
Nedalītas apmeklētāju simpātijas iemantojuši Valmieras RB talantīgie pašdarbnieki, kas ar savu spilgto devumu bagātina visu lielo LNS uzvedumu programmas svētkos, atceres dienās, festivālos un forumos. Iecienītākais žanrs – humoristiski, muzikāli uzvedumi ar dejām un zīmju valodā izpildītām melodziesmām.
 
Valmieras biedrība patstāvīgi iesniegusi un realizējusi vairākus savus projektus un radoši piedalījusies visu LNS lielo projektu realizācijā sociālās rehabilitācijas, nedzirdīgo integrācijas un motivācijas jomās, pieredzes apmaiņā ar citām biedrībām.
 
Biedrība pārstāvējusi nedzirdīgo kopienu, piedaloties savas pilsētas un novada integratīvos publiskos pasākumos kopā ar dzirdīgajiem pašdarbības mākslas pārstāvjiem.
 
Veiksmīgi risinās sadarbība ar vietējo pašvaldību un Nevalstisko organizāciju apvienību. Arī paši biedri ziedo savai biedrībai, sniedzot gan finansiālu atbalstu, gan veicot darbu sabiedriskā kārtā.
 
Brīvprātīgo palīgu vidū minami: Nadežda Jefremova, Irīna Jirgensone, Jānis Immurs, Mārīte Jegorova.
 
Valmieras biedrības Goda biedri ir Dace Lāce un Ārija Dzirne.
 
LNS Goda biedra nosaukums piešķirts Hermīnei Purmalei, Annai Rozītei, Dacei Lācei, Nadeždai Jefremovai.
 
Pieņemšanas laiks: otrdienās un ceturtdienās no pl.10 līdz 18.
 
 
 
 
 

Informācija atjaunota 2021. gada 1. jūlijā

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas