Search form

14.04.2014

Drukāt

Valmieras reģionālās biedrības valdes sēdes apskats

13. martā notika Valmieras RB 2. valdes sēde.Vispirms valde apstiprināja pasākumu plānus aprīlim un maijam.

Pēc tam notika jaunu biedru uzņemšana: par LNS biedriem uzņēma Kristīni Dalki un Edgaru Dalku, atbrīvojot no biedru maksas par 2014. gadu, – viņiem vajadzēs samaksāt tikai iestāšanās naudu 1 EUR un par biedru grāmatiņu 2 EUR.

Beidzamajā dienas kārtības punktā valde apstiprināja izdevumus Sieviešu dienas tematiskā pasākuma organizēšanai.
 
 
 
Informēja: Dace Lāce, valdes priekšsēdētāja

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas