Search form

Drukāt

Ventspils reģionālā biedrība

Photo


 

Lielā Dzirnavu ielā 24, Ventspilī, LV – 3601       Biedrības priekšsēdētāja Ieva Geige - Preiss
                                                                               Mob.tel.: 28664631 – tulks Ina Rutkovska
                                                                               E-pasts/SKYPE: ventspilsrb(at)lns.lv
 
 
Ventspils reģionālās biedrības (nodaļas) dibināšanas datums – 1952. gada 14. septembris.  Pirmais priekšsēdētājs Miķelis Valts.
 
Mītnes vieta – LNS īpašumā esošā ēkā Lielā Dzirnavu ielā 24.

Uz 2019.1.01 biedrības uzskaitē 37 biedri. Valde ievēlēta 5 locekļu sastāvā: Ieva Geige - Preiss (priekšsēdētāja), locekļi – Jeļena Uļjanova, Ina Rutkovska, Laura Igare un Raimonds Rudzājs.
 
 
 
LNS Domē biedrību pārstāv  Ieva Geige - Preiss.

Biedrībā, mainoties paaudzēm, samazinājies jaunākā  gadagājuma biedru skaits, kas ietekmē sabiedrisko rosību un mākslinieciskās pašdarbības attīstību. Neraugoties uz to, Ventspils biedrība uzņēmusi divus tradicionālos LNS pašdarbības festivālus, ar atsevišķiem  priekšnesumiem piedalās Nedzirdīgo dienas koncertos un citos kopīgos LNS notikumos. Iesaistījās projekta „Klusuma pasaule” motivācijas pasākumu īstenošanā, veic organizatorisko un kultūras darbu savu biedru vidū.
 
Izveidojušies arī kontakti ar Ventspils pašvaldību, tās sociālo dienestu, kas atsevišķos gadījumos sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu savu iespēju robežās.

Ventspils biedrības Goda biedrs: Oļegs Civkunovs.

LNS Goda biedra nosaukums piešķirts Albertam Kokinam un Indulim Pāžem.
 
Ventspils biedrības Goda biedra nosaukums piešķirts Jeļenai Uļjanovai un Indulim Pāžem.


Pieņemšanas laiki: darbdienās no pl. 9 līdz 17 un pasākumu reizēs arī brīvdienās saskaņā ar to norises laiku.
 

 
 
Pēdējās izmaiņas veiktas 25.03.2019.

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas