Search form

30.07.2013

Drukāt

Kanāda atsaka pilsonību nedzirdības dēļ

Photo

Kanādas atteikusies ļaut imigrēt nedzirdīgajam krievu gleznotājam Dmitrijam Smirnovam , ziņo blogs „Deaf News Today”. Viņš nebija spējīgs izpildīt mutiskās valodas testu, kaut gan viņš ar to tika galā tad, kad varēja atbildēt amerikāņu zīmju valodā (ASL), kas ir Kanādas angliski runājošo nedzirdīgo vidū lietotā zīmju valoda.


Smirnovs angļu valodas eksāmena lasīšanas/ rakstīšanas daļā uzrādīja vērtējumu 4 (no 10) un klausīšanās/runāšanas daļas pielīdzināja šim vērtējumam., tomēr bija nepieciešams iegūt vismaz 5 balles vai 4 balles tikai vienā eksāmena daļā. Taču Smirnovs uzrādīja Kanādas Dzirdes biedrības – organizācijas, kas pārstāv nedzirdīgo un vājdzirdīgo intereses – apstiprinātus ASL prasmju testa rezultātus, kur viņš ieguva 9,2 (no 10) balles izteiksmes daļā un 9 balles uztveres daļā, kas būtu pielīdzināmas attiecīgi runāšanas un klausīšanas daļām angļu valodas testā.
 
Smirnovs strādā Kanādā kā komerciālais gleznotājs, bet viņa darba atļauja drīz (2014. gada jūnijā) beigsies, tāpēc viņš pagājušogad pieteicās uz pastāvīga iedzīvotāja statusu. Kad novembrī par imigrāciju atbildīgais ierēdnis noraidīja viņa pieteikumu, D. Smirnovs vērsās Kanādas Federālajā tiesā, pamatodamies uz to, ka noteikumi par mutisko testu diskriminē nedzirdīgos, tomēr tiesa šo prasību noraidīja.
 
Kanādas Dzirdes biedrības pārstāvis Kriss Kenopiks sacīja, ka ir šokēts par pieņemto lēmumu, kas liecina, ka federālā valdība neatzīst zīmju valodu kā saziņas veidu.”
 
Dmitrijs Smirnovs ir Krievijas pilsonis, nedzirdīgs kopš dzimšanas. Pirms atbraukšanas uz Kanādu pirms septiņiem gadiem D. Smirnovs dzīvoja ASV, kur iemācījās ASL.
 
 
Sagatavoja: laikraksts „Kopsolī”
Foto: www.nationalpost.com

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas