Search form

Diskriminācija

Photo

Nedzirdīgie protestētāji pieprasa slimnīcai nodrošināt dzīvu surdotulka pakalpojumu klātienē

18.06.2012

Turot rokās plakātus ar uzrakstiem „Sauciens pēc nedzirdīgo tiesībām”, „Slimnīca ir netaisnīga pret nedzirdīgajiem” un „Es vēlos sazināties ar dzīvu tulku”,  aptuveni 40 cilvēku protestēja pret to, ka Ilinoisas štata Svētā Franciska Medicīnas centrs saziņai ar nedzirdīgajiem izmanto tikai videotulkus.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas