Search form

11.04.2013

Drukāt

Paziņojums par tirgus izpētes „Transporta pakalpojumi” rezultātiem

Photo

LNS ESF projekta „Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Projekts Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums nr.2012/30) ietvaros


Finansējuma saņēmējs – biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (LNS) veica tirgus izpēti „Transporta pakalpojumi” LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros.
 
Tirgus izpētes periods: No 2013. gada 26. marta līdz 2013. gada 5. aprīlim
 
Pieņemtais lēmums:
Noslēgt pakalpojumu līgumu tirgus izpēti „Transporta pakalpojumi” LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros ar IK “VP-10”, reģ.nr. 52402012211, adrese: Ziedu iela 18, Rēzekne, LV-4601.
 
Līgumsumma - LVL 1231,43 /viens tūkstotis divi simti trīsdesmit viens lats, 43 santīmi/ bez PVN.
 
 
 
Lēmums pieņemts: 10.04.2013.
Edgars Šilins, projekta jurists

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas