Search form

11.10.2013

Drukāt

Paziņojums par iepirkumu „Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” ir izsludinājusi iepirkumu PIL 8.1 panta kārtībā par objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovāciju.


Iepirkuma procedūras „Objekta Elvīras ielā 19, Rīgā, telpu vienkāršotā renovācija”, ID Nr. LNS 2013/08M, nolikums un pielikumi 
 
1.1. pielikums – tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma
1.2. pielikums – renovācijas tehniskais projekts:
   · Elektroapgādes iekšējo tīklu tehniskā shēma
   · Ūdens apgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu tehniskā shēma
   · Vājstrāvu iekšējo tīklu tehniskā shēma

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas