Search form

31.10.2014

Drukāt

Atbilde uz 1. pretendenta jautājumu biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” iepirkumā „Dzirdes aparātu piegāde ”, iepirkuma identifikācijas Nr.: LNS 2014/5


1.jautājums:
Vēlamies precizēt Atklāta konkursa ''Dzirdes aparātu piegāde'' ID Nr. LNS 2014/5 nolikuma tehniskās specifikācijas 1.daļas ''Aizauss dzirdes aparāti vidējam skaņas pastiprinājumam'' (3.pakāpes vājdzirdība)
1.grupas tehnisko prasību punktu: 10. un 2.grupas tehnisko prasību punktu 17. (attiecīgi tehniskās specifikācijas 14. lpp un 15. lpp. )
 
Pašreizējā redakcijā tie skan:
''Barošanas elements (6 gab.) gan ar 312., gan 13.modeļu baterijām.''
 
Vēlamies noskaidrot:
1. Vai ir jāpiedāvā 2 dažādi modeļi - viens ar 312. izmēra un viens ar 13. izmēra barošanas elemeniem ?
2. Vai ir jāpiedāvā viens modelis un tas var darboties vai nu ar 312. vai ar 13. izmēra barošanas elementu ?”
 
Iepirkumu komisijas atbilde:
 
Nolikuma Tehniskās specifikācijas 1.grupas tehnisko prasību 10. punktā un 2.grupas tehnisko prasību 17. punktu (14. lpp; 15. lpp. ) norādīts: '' Barošanas elements (6 gab.) gan ar 312., gan 13.modeļu baterijām.'' Iepirkumu komisija paskaidro, ka ar izpildot minēto prasību Pretendentam jāpiedāvā 1 (viens) modelis - tāds modelis, kas nodrošina  Barošanas elementu ar 312. un/vai 13.modeļu baterijām.
 
IK 31.10.2014. Protokols Nr.2

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas