Search form

09.10.2017

Drukāt

Paziņojums par atklāta konkursa “Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-2019”, ID Nr. LNS 2017/4 uzsākšanu


Atklāta konkursa "Dzirdes aparātu izsniegšana bērniem 2018-1019" nolikums 

2. pielikums – Pretendenta pieteikums 

5. pielikums Pretendenta speciālistu saraksts 

6. pielikums Pretendenta rīcībā esošo medicīnisko ierīču un datortehnikas saraksts 

7. pielikums Pretendenta pieredzes saraksts 

8. pielikums Tehniskais un finanšu piedāvājums 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas