Search form

17.02.2020

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „Preču iegāde-1” ID Nr. TI – SPC/2020/2


1. Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu datorprogrammatūras iegādei un uzstādīšanai

 

2. Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (vai apmaksāts faktūrrēķins) par preču iegādi

3. Pakalpojuma saņēmējs: SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.

4. Cenu piedāvājuma iesniegšana

5.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 21. februārim pa e-pastu: [email protected]  ar norādi Tirgus izpēte,  ID Nr. TI – SPC/2020/2”.

5.2. Pretendents var sniegt piedāvājumu skenētā dokumenta formā par vienu daļu vai visu apjomu. Ja kāda iepirkuma daļa piedāvājumā ir neattiecināma, tad  tabulā ailē “Piedāvājuma cena” jānorāda “N/a”.

 

 6. Piedāvājuma forma (jānosūta uz e-pastu: [email protected])

 

Tirgus izpēte:

Preču iegāde – 1”

ID Nr. TI – SPC/2020/2

Piedāvājuma cena

(cena ar diviem cipariem aiz komata)

par 1  (vienu) vienību:

par apjomu, euro, bez PVN

1.daļa

Iepirkuma priekšmets: Dzirdes aparātu programmators Hi-Pro 2

Daudzums: 2 (divi) gab.

 

Prece:

Uzstādīšana:

Kopā:

Prece:

Uzstādīšana:

Kopā:

2.daļa

Priekšmets: Datorprogramma Microsoft Office Home & Busuness 2016

Daudzums: 2 (divi) gab.

 

Prece:

Uzstādīšana:

Kopā:

Prece:

Uzstādīšana:

Kopā:

3.daļa

1.Asiga PICO2 39UV drukas materiālu rezervuārs. Tilpums - 0,5L

Daudzums: 3 (trīs) gab.

Prece:

 

Prece:

 

4.daļa

Asiga Max UV drukas materiālu rezervuārs. Tilpums - 5L

Daudzums: 3 (trīs) gab.

Prece:

 

Prece:

 

5.daļa

Asiga Max UV drukas materiālu rezervuārs. Tilpums - 10L

Daudzums: 2 (divi) gab.

 

Prece:

 

Prece:

 

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms

 

 

 

 

 

 

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas