Search form

18.02.2020

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „Preču iegāde-tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi” ID Nr. TI – SPC/2020/3


1.      Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iegādei

2.     Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (vai apmaksāts faktūrrēķins) par preču iegādi

3.   Pakalpojuma saņēmējs: SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”, Reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.

4.     Cenu piedāvājuma iesniegšana

4.1.   Piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 25. februārim pa e-pastu: [email protected]  ar norādi Tirgus izpēte,  ID Nr. TI – SPC/2020/3”.

4.2.  Pretendents var sniegt piedāvājumu skenētā dokumenta formā par visu apjomu.

 5. Piedāvājuma forma (jānosūta uz e-pastu: [email protected])

 

Tirgus izpēte:

Preču iegāde-tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi”, ID Nr. TI – SPC/2020/3

Piedāvājuma cena

(cena ar diviem cipariem aiz komata) par 1  (vienu) komplektu bez PVN:

Iepirkuma priekšmets: tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

 

Komplekts:

Nr.p.k.

Nosaukums

Daudzums

1.      

Aloe skinsept 500ml

16 gab.

2.      

Aloe Skinsept 5L   

5 gab.

3.      

Country 500ml      

12 gab.

4.      

Country 5L         

2 gab.

5.      

Chemihyd des 5L

2 gab

6.      

Chemihyd des 1L   

15gab

7.      

Bacticid wipes 20x20 (spirta)

100 pac.

8.      

Bacticid 5L       

5 gab.

9.      

Chemi pharm Des New MD 1L

5 gab

10.  

Chemi pharm Des New MD 5L

5 gab.

 

 

Prece kopā (komplekts):

Tajā skaitā:

Nosaukums

Daudzums

Cena, euro, par 1 (vienu) vienību, bez PVN

Cena, euro, par apjomu, bez PVN

Aloe skinsept 500ml

16 gab.

 

 

Aloe Skinsept 5L   

5 gab.

 

 

Country 500ml      

12 gab.

 

 

Country 5L         

2 gab.

 

 

Chemihyd des 5L

2 gab

 

 

Chemihyd des 1L   

15gab

 

 

Bacticid wipes 20x20 (spirta)

100 pac.

 

 

Bacticid 5L       

5 gab.

 

 

Chemi pharm Des New MD 1L

5 gab

 

 

Chemi pharm Des New MD 5L

5 gab.

 

 

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas