Search form

26.06.2020

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „Audiometru pārbaudes pakalpojums” ID Nr. TI – SPC/2020/11


1.      Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģ.Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu audiometru pārbaudes pakalpojumam.


2.      Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums (vai apmaksāts rēķins, saskaņā ar darbu pieņemšanas-nodošanas aktu) par pakalpojumu.


3.       Pakalpojuma saņēmējs: SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs”,

reģ. Nr. 40003276127, adrese: Rīga, Elvīras iela 19.


4.      Cenu piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 3.jūlijam pa e-pastu: [email protected]  ar norādi Tirgus izpēte,  ID Nr. TI – SPC/2020/11”.


5.       Piedāvājuma forma (jānosūta uz e-pastu: [email protected])

 

Tirgus izpēte:

Audiometru pārbaudes pakalpojums

ID Nr. TI – SPC/2020/11

 

Piedāvājuma cena, EUR, bez PVN

(cena ar diviem cipariem aiz komata)

par apjomu

 

Iepirkuma priekšmets: Audiometru (medicīniskās ierīces) elektrodrošības un funkcionālo pārbaužu veikšana.

 

Cita informācija:
Daudzums: 10 gab.
Modeļi: Interacoustics AA222 (4 gab.), AD226 (1 gab.),

AC40 (1 gab.), MS40 (1 gab.), AD629 (1 gab.), Affinity Equinox (1 gab.), Maico MA53 (1 gab.)

Pakalpojuma sniedzējam jābūt tiesībām veikt atbilstošas pārbaudes (dokumenti jāuzrāda pirms pakalpojuma veikšanas).

Pārbaudes termiņš: 8.07.2020. -24.07.2020.

 

Pakalpojuma cena, KOPĀ, bez PVN:

 

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas