Search form

20.07.2020

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „LIELFORMĀTA TELŠU UN APRĪKOJUMA NOMA” ID TI-2020/LNS/P/2


1.Uzaicinājuma informācija

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” (turpmāk – LNS), reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19 k-2, Rīgā LV- 1083, lūdz iesniegt tirgus cenu piedāvājumu telšu un aprīkojuma nomai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības finansētā LNS projekta “Integrācija: izpratne, attieksme, līdzdalība”, līgums Nr. DIKS-20-555-lī, turpmāk – Projekts, ietvaros.

2.Tirgus cenu izpētes rezultāts

Tirgus cenu izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par pakalpojumu 2020. gada septembrī (1 diena, prognozējoši 26.09.2020.) Projekta ietvaros.  

3.Informācija par plānoto līgumu

1)       Pakalpojuma apraksts.

a)    Pakalpojuma sniegšanas vieta: Rīgā, Kandavas ielā 27  vai  Rīgā, Kandavas ielā 2  (tiks precizēts noslēdzot līgumu).

b)    Pakalpojuma sniegšanā jānodrošina:

-          inventāra noma – 8 stundas;

-          inventāra piegāde, uzstādīšana, noņemšana, aizvešana;

c)       nomas pakalpojums ietver:

Lielformāta telts (nojume)

 

5 teltis; izmēri (4x6), ar sānu sienām

Lielformāta telts (nojumes) aprīkojums - galdi, krēsli

5 galdi (0,7x1,60 m); 25 krēsli

 

4.     Pasūtītājs veiks samaksu par sniegto pakalpojumu no Projekta līdzekļiem un/vai LNS līdzekļiem (ja attiecināms) pēc pakalpojuma sniegšanas;

5.     Cita informācija:

-          pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kurš piedāvās zemākās cenas pakalpojumu par visu apjomu, ja piedāvātā cena atbildīs projekta budžetam;

-          ja gadījumā piedāvātā cena neatbildīs projekta budžetam, pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu,  kurš piedāvās zemākās cenas pakalpojumu par  katru nomas sadaļu;

-          ja gadījumā piedāvātā cena neatbildīs projekta budžetam nevienā no nomas sadaļām, pretendenti tiks aicināti uz sarunām par cenas samazinājumu.

6.       Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 7. augustam pa e-pastu: [email protected] ar norādi „Lielformāta Telšu un aprīkojuma noma”, ID TI-2020/LNS/P/2

 Kontakttelefons uzziņām: 25155419

7.       Piedāvājuma forma:

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:

 

Nomas pakalpojuma piedāvājums:

Cena, euro, ar PVN

1.       Lielformāta telts (nojume)

Aizpilda pretendents

2.       Lielformāta telts (nojumes) aprīkojums - galdi, krēsli

Aizpilda pretendents

Kopā:

 

Piedāvājumu iesniedza (jāaizpilda):

Nosaukums (vai vārds, uzvārds):

Juridiskā adrese (vai deklarētā adrese):

Reģ. Nr. (ja attiecināms):

PVN maksātājs/ pašnodarbināta persona (norādīt attiecīgo):

Kontakttelefons:

e-pasts:

Datums: _________

Paraksts:_________ /ja attiecināms

Pievienotie faili


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas